Pomoc dla niepełnosprawnych

Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej

można złożyć w siedzibie organu Warszawa, Aleje Jerozolimskie 28, p. 400 (IV piętro)

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

(dla każdego zakresu uprawnień oddzielny wniosek)

wydanie dziennika praktyki zawodowej następuje w dniu złożenia wniosku, w przypadku złożenia wniosku w godzinach uniemożliwiających przygotowanie dziennika praktyki zawodowej do wydania, dziennik wydaje się w dniu następnym

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  1. potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 zł (dla każdego zakresu uprawnień odrębna opłata);
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (oryginał do wglądu);
  3. w przypadku osób, które zmieniły nazwisko - dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. odpis aktu małżeństwa);

Dodatkowe informacje:

  • na dowodzie wniesionej opłaty winien być zamieszczony tytuł wg wzoru „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej, zakres, imię i nazwisko osoby zainteresowanej”;
  • opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy dokonać na konto BGK: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001  (rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - brak możliwości dokonywania wpłaty w kasie Urzędu);
  • podczas składania wniosku należy okazać osobie przyjmującej wniosek do wglądu dowód tożsamości;
  • w przypadku wydawania dziennika praktyki osobom posiadającym upoważnienie do odbioru w imieniu osoby zainteresowanej wraz z upoważnieniem należy okazać osobie przyjmującej wniosek do wglądu dowód osobisty;

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu: (22) 55-10-921.

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Krzemińska-Perzyńska, 28.10.2015, Ilość wejść: 2086, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry