Pomoc dla niepełnosprawnych

Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przyjmuje wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej od osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Wniosek o wydanie dziennika praktyki zawodowej

można złożyć w siedzibie organu, plac Bankowy 3/5, 00 - 950 Warszawa , p. 314 (wejście B, III piętro)

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

(dla każdego zakresu uprawnień oddzielny wniosek)

wydanie dziennika praktyki zawodowej następuje w dniu złożenia wniosku, w przypadku złożenia wniosku w godzinach uniemożliwiających przygotowanie dziennika praktyki zawodowej do wydania, dziennik wydaje się w dniu następnym

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  1. potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 45 zł (dla każdego zakresu uprawnień odrębna opłata);
  2. kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie lub dokumentu potwierdzającego zaliczenie szóstego semestru studiów wyższych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3 albo w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (oryginał do wglądu);
  3. w przypadku osób, które zmieniły nazwisko - dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. odpis aktu małżeństwa);

Dodatkowe informacje:

  • na dowodzie wniesionej opłaty winien być zamieszczony tytuł wg wzoru „Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej, zakres, imię i nazwisko osoby zainteresowanej”;
  • opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej należy dokonać na konto BGK: 26 1130 1017 0020 0794 6220 0001  (rachunek bankowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - brak możliwości dokonywania wpłaty w kasie Urzędu);
  • podczas składania wniosku należy okazać osobie przyjmującej wniosek do wglądu dowód tożsamości;
  • w przypadku wydawania dziennika praktyki osobom posiadającym upoważnienie do odbioru w imieniu osoby zainteresowanej wraz z upoważnieniem należy okazać osobie przyjmującej wniosek do wglądu dowód osobisty;

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie w godzinach pracy urzędu lub pod numerem telefonu: (22) 695-79-21.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Krzemińska-Perzyńska, 28.10.2015, Ilość wejść: 3306, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry