Pomoc dla niepełnosprawnych

Prawo - Baza Orzecznictwa

Prawo - Baza Orzecznictwa

Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dla wybranych spraw rozpatrywanych w województwie mazowieckiem z zakresu ewidencji gruntów i budynków.

Wyroki Sądów Administracyjnych dostępne są także w Centralnej Bazie Orzecznictwa.

 

Przepisy prawa

 

Wybrane ciekawe orzeczenia

  • W wyroku WSA w Warszawie IV SA/Wa 972/11 wyjaśniono kwestię aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w drodze czynności materialno – technicznej oraz decyzji administracyjnej.
  • W wyroku I OSK 2404/11 Naczelny Sąd Administracyjny dokonał interpretacji art. 51 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • W wyroku I OSK 1703/11 NSA wyjaśnia kwestię aktualizacji użytków gruntowych m.in. na podstawie art. 5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (przepisów tej ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w graniach administracyjnych miasta).
  • W wyroku I OSK 1704/11 NSA wyjaśnia, iż przeznaczenie terenów pod zabudowę może nastąpić zarówno w planach miejscowych jak i w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Wszystkie wyroki bazy orzecznictwa umieszczone są w załączniku

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 30.03.2009, Ilość wejść: 8821, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry