Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne stanowisko do spraw ogólnych

Jolanta Zdun-Majgat

tel. 22 551 09 21
faks 22 551 09 31
piętro IV, pokój nr 400
e-mail wg@mazowieckie.pl

Zadania:

1) realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania wydziału w tym:

a) prowadzenie kancelarii wydziału;

b) rejestrowanie  adresów  i  numerów telefonów  instytucji  z  którymi  wydział współpracuje;

c) kierowanie     interesantów    do    właściwych    merytorycznie    pracowników lub udzielanie informacji dotyczących trybu załatwiania spraw;

d) prowadzenie listy obecności;

e) prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich;

f) czuwanie nad prawidłowym obiegiem korespondencji;

g) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji związanych z działalnością wydziału oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;

h) prowadzenie rejestru spraw sądowych w zakresie działania wydziału;

i) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie spraw kadrowych, dyscypliny pracy, nadzoru i kontroli oraz administracyjnych;

j) prowadzenie rejestru decyzji i postanowień w zakresie działania wydziału;

2) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników;

3) współuczestniczenie przy opracowywaniu rocznych planów pracy i nadzór nad realizacją przez poszczególne komórki organizacyjne wydziału -przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych planów;

4) wykonywanie analiz, zestawień i sprawozdań związanych z zakresem działania wydziału;

5) inne czynności zlecone przez dyrektora;

6) realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wykonywanych w ramach inspekcji geodezyjnej i kartograficznej w tym:

a) przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego i członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

b) prowadzenie spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej;

c) obsługa organizacyjna przy przyjmowaniu interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 5115, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry