Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne stanowisko do spraw ogólnych

Samodzielne stanowisko do spraw ogólnych

Jolanta Zdun-Majgat

tel. 22 695 79 21
faks 22 695 79 31
piętro III, pokój nr 314
e-mail wg@mazowieckie.pl

Zadania:

1) realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania wydziału w tym:

a) prowadzenie kancelarii wydziału;

b) rejestrowanie  adresów  i  numerów telefonów  instytucji  z  którymi  wydział współpracuje;

c) kierowanie     interesantów    do    właściwych    merytorycznie    pracowników lub udzielanie informacji dotyczących trybu załatwiania spraw;

d) prowadzenie listy obecności;

e) prowadzenie ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich;

f) czuwanie nad prawidłowym obiegiem korespondencji;

g) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji związanych z działalnością wydziału oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;

h) prowadzenie rejestru spraw sądowych w zakresie działania wydziału;

i) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie spraw kadrowych, dyscypliny pracy, nadzoru i kontroli oraz administracyjnych;

j) prowadzenie rejestru decyzji i postanowień w zakresie działania wydziału;

2) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników;

3) współuczestniczenie przy opracowywaniu rocznych planów pracy i nadzór nad realizacją przez poszczególne komórki organizacyjne wydziału -przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych planów;

4) wykonywanie analiz, zestawień i sprawozdań związanych z zakresem działania wydziału;

5) inne czynności zlecone przez dyrektora;

6) realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wykonywanych w ramach inspekcji geodezyjnej i kartograficznej w tym:

a) przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego i członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,

b) prowadzenie spraw związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej;

c) obsługa organizacyjna przy przyjmowaniu interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków.

Podziel / Share
JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 6300, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry