Pomoc dla niepełnosprawnych

Stanowiska pracy w Delegaturach realizujące zadania Wydziału

13.01.2016

Stanowiska pracy w Delegaturach realizujące zadania Wydziału

  • CIECHANÓW ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

Oddział Nadzoru Geodezyjnego

Marek Sobczyński
główny specjalista
pok. 319
Tel. 23 671 93 19
Fax. 23  671-93-15
e-mail: msobczynski@mazowieckie.pl

Oddział Katastru

Grażyna Łęgowska
starszy inspektor wojewódzki
pok. 319
Tel. 23 671-93-18
Fax. 23  671-93-15
e-mail: glegowska@mazowieckie.pl

Oddział Kontroli

Pniewska Dorota
starszy inspektor wojewódzki
pok. 317b
Tel. 23 671-93-17
Fax. 23  671-93-15
e-mail: dpniewska@mazowieckie.pl

Moszczyńska Barbara
specjalista
pok. 317
Tel. 23 671-93-16
Fax. 23  671-93-15
e-mail: bmoszczynska@mazowieckie.pl

 

  • OSTROŁĘKA ul. Gorbatowa 15, 07-400 Ostrołęka

Oddział Katastru

Duszak Stanisław
starszy inspektor wojewódzki
pok. 33
Tel. 29 746-62-13
Fax. 29 746-62-14
e-mail: sduszak@mazowieckie.pl

 

 

  • PŁOCK ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock

Oddział Nadzoru Geodezyjnego

Maria Beca
starszy inspektor wojewódzki
pok. 125
Tel. 24 235-11-37
Fax. 24 235-11-39
e-mail: mbeca@mazowieckie.pl

Oddział Katastru

Krystyna Gradowska
Specjalista
pok. 125
Tel. 24 235-11-36
Fax. 24 235-11-39
e-mail: kgradowska@mazowieckie.pl

Adam Jakubowski
starszy inspektor wojewódzki
pok. 125a
Tel. 24 235-11-35
Fax. 24 235-11-39
e-mail: ajakubowski@mazowieckie.pl

Oddział Kontroli

 

  • RADOM ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

Oddział Katastru

Kozieł Elżbieta
starszy inspektor wojewódzki
pok. 289
Tel. 48 362-08-00
Fax. 0-48 362-04-40
e-mail: ekoziel@mazowieckie.pl

Oddział Kontroli

Maria Kostka
starszy inspektor wojewódzki
pok. 287
Tel. 48 362-02-40
Fax. 0-48 362-04-40
e-mail: mkostka@mazowieckie.pl

Marianna Wojciechowska
starszy inspektor wojewódzki
pok. 286
Tel. 48 362-04-16
Fax. 0-48 362-04-40
e-mail: mwojciechowska@mazowieckie.pl

 

  • SIEDLCE ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce

Oddział Katastru

Danuta Władzińska
starszy inspektor wojewódzki
pok. 511
Tel. 25 644-81-85
Fax.25 644-71-46
e-mail: dwladzinska@mazowieckie.pl

Oddział Kontroli

Kułakowska Ewelina
starszy inspektor wojewódzki
pok. 511
Tel. 25 644-81-85
Fax.25 644-71-46
e-mail: ekulakowska@mazowieckie.pl

Piałucha Grażyna
starszy inspektor wojewódzki
pok. 510
Tel. 25 644-81-85
Fax.25 644-71-46
e-mail: gpialucha@mazowieckie.pl

Suwara Magdalena
główny specjalista
pok. 510
Tel. 25 644-81-85
Fax.25 644-71-46
e-mail: msuwara@mazowieckie.pl

Podziel / Share
Joanna Krzemińska-Perzyńska, 13.01.2016, Ilość wejść: 2527, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry