Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury

Od 24 sierpnia 2017 roku, z powodu prac budowlanych na parterze budynku od strony al. Solidarności, wejście „F” będzie zamknięte. W zastępstwie w godzinach 8.00 – 16.00 otwarte będzie wejście „E” (lokalizacja: pl. Bankowy, po prawej stronie bramy głównej).

Wydział Infrastruktury

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00

Godziny przyjęcia interesantów

winfrastruktury@mazowieckie.pl

Sylwester Janyszko

Dyrektor Wydziału

tel. 22 695 60 86

fax 22 695 61 92

winfrastruktury@mazowieckie.pl

Aleksandra Krzoska

Zastępca Dyrektora Wydziału

tel. 22 695 60 86

fax 22 695 61 92

winfrastruktury@mazowieckie.pl

 

 

 

 

Kontakt:

 Sekretariat Wydziału Infrastruktury – pokój nr 506

tel. 22 695 60 86

fax 22 695 61 92

winfrastruktury@mazowieckie.pl

 

Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury

 

Sprawy Klienta, którymi zajmuje się Wydział Infrastruktury

 

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 

 

Egzaminowanie instruktorów nauki jazdy i wykładowców

 


Zgodnie z przepisami prawa Wojewoda Mazowiecki jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Wojewoda Mazowiecki prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wojewody Mazowieckiego: PDWD - wykaz kart.


 

Sprawy związane z książeczkami mieszkaniowymi z dniem 21.09.2009r. będą załatwiane w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym 3/5 (wejście "F" od Al. Solidarności) kiążeczki mieszkaniowe PKO
tel. (22) 695-61-88 pok. 503E

 

Zadania Wydziału:

  • z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – II instancja,
  • z zakresu specjalistycznej administracji architektoniczno-budowlanej – I instancja,
  • z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  • z zakresu komunikacji i transportu drogowego,
  • z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym,
  • z zakresu mieszkalnictwa,
  • z zakresu stałego utrzymywania lotniczych przejść granicznych,

Z dniem 01.08.2009r. zadania z zakresu ochrony środowiskaw tym wykazów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Środowiska. Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody, tj. ustanowienie lub zniesienie: pomnika przyrody, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego realizowane są przez gminy.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki realizuje projekt z Funduszu Granic Zewnętrznych „Unowocześnienie i rozbudowa urządzeń i systemów kontroli ruchu granicznego Placówki Straży Granicznej Warszawa Okęcie, niezbędnego do kontroli osób przylatujących i odlatujących z RP”. Wykaz zakupionego sprzętu jest dostępny w załączniku.

 
Podziel / Share
Robert Stosio, 30.03.2009, Ilość wejść: 110399, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry