Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Infrastruktury Technicznej i Kolejowej

BIP

Oddzial Infrastruktury Technicznej i Kolejowej

Oddział Infrastruktury Technicznej i Kolejowej WI-III

Kierownik:

Bożena Góran

tel. 22 695 64 46

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 13.00 - 16.00
środa: 8.00 - 12.00
piątek: 8.00 - 12.00

Kancelaria Oddziału
Udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez oddział:

tel. 22 695 66 34, pok. 500
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane jako organ pierwszej instancji w sprawach:
  • obiektów i robót budowlanych:
   • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
   • usytuowanych na obszarze kolejowym,
   • usytuowanych na terenach zamkniętych.
   • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;
   • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3));
  • prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wniosków o wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
  • rozpatrywania zgłoszeń dotyczących zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,
  • z upoważnienia ministra, w drodze postanowienia, udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
  • współpracy z organami nadzoru budowlanego i samorządami,
  • przekazywania organom nadzoru budowlanego:
   • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
   • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
   • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
   • uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych , w tym:
  • przygotowywanie zezwoleń na realizację inwestycji przeciw powodziowej.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie kolejowym, w tym:
  • przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Podziel / Share
Opublikowane przez Monika Zaremba, 15.01.2013, Ilość wejść: 13748, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry