Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Infrastruktury Technicznej i Kolejowej

BIP

Oddzial Infrastruktury Technicznej i Kolejowej

Oddział Infrastruktury Technicznej i Kolejowej WI-III

Kierownik:

Bożena Góran

tel. 22 695 64 46

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 13.00 - 16.00
środa: 8.00 - 12.00
piątek: 8.00 - 12.00

Kancelaria Oddziału
Udzielanie informacji w zakresie zadań realizowanych przez oddział:

tel. 22 695 66 34, pok. 500
e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane jako organ pierwszej instancji w sprawach:
  • obiektów i robót budowlanych:
   • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
   • usytuowanych na obszarze kolejowym,
   • usytuowanych na terenach zamkniętych.
   • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra;
   • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3));
  • prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wniosków o wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
  • rozpatrywania zgłoszeń dotyczących zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,
  • z upoważnienia ministra, w drodze postanowienia, udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,
  • współpracy z organami nadzoru budowlanego i samorządami,
  • przekazywania organom nadzoru budowlanego:
   • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
   • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
   • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
   • uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych , w tym:
  • przygotowywanie zezwoleń na realizację inwestycji przeciw powodziowej.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie kolejowym, w tym:
  • przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Podziel / Share
Opublikowane przez Monika Zaremba, 15.01.2013, Ilość wejść: 13304, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry