Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Infrastruktury w Płocku

BIP

Kierownik 

Tomasz Muszyński

tel. 24 235 11 48

faks 24 235 11 55

pokój nr 315B

e-mail tmuszynski@mazowieckie.pl


Godziny przyjęć interesantów:

Pracownicy Oddziału przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu


Zadania Oddziału:

Oddział realizuje zadania z zakresu działania:

 1. Oddziału Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych,
 2. Oddziału Inwestycji Drogowych z wyłączeniem wykonywania zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji dla obiektów i robót budowlanych metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,
 3. Oddziału Infrastruktury Technicznej i Kolejowej z wyłączeniem:
  • wykonywania zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji dla obiektów i robót metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,
  • realizacji zadań związanych z:
   • wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, na podstawie przepisów o transporcie kolejowym,
   • wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, na podstawie przepisów o transporcie kolejowym,
   • wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto Oddział realizuje zadania związane z:

 1. wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu na podstawie przepisów o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 2. wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz decyzji w sprawie pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 8867, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry