Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Infrastruktury w Płocku

BIP

Kierownik 

Tomasz Muszyński

tel. 24 235 11 48

faks 24 235 11 55

pokój nr 101

e-mail tmuszynski@mazowieckie.pl


Godziny przyjęć interesantów:

Pracownicy Oddziału przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu


Zadania Oddziału:

Oddział realizuje zadania z zakresu działania:

 1. Oddziału Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych,
 2. Oddziału Inwestycji Drogowych z wyłączeniem wykonywania zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji dla obiektów i robót budowlanych metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,
 3. Oddziału Infrastruktury Technicznej i Kolejowej z wyłączeniem:
  • wykonywania zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji dla obiektów i robót metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,
  • realizacji zadań związanych z:
   • wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, na podstawie przepisów o transporcie kolejowym,
   • wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej, na podstawie przepisów o transporcie kolejowym,
   • wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto Oddział realizuje zadania związane z:

 1. wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu na podstawie przepisów o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 2. wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz decyzji w sprawie pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 9142, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry