Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych

BIP

Kierownik
Anna Pietrzak
tel. 22 695 72 48
faks 22 695 72 01
pokój nr 313
e-mail apietrzak@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału:

  1. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

  2. Kontrola zapewnienia świadczeń z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem w warunkach ambulatoryjnych bądź szpitalnych.

  3. Kontrola odbywania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

  4. Kontrola wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa.

  5. Kontrola jednostek współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego, dysponentów jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

  6. Kontrola spełniania przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego wymagań określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 9691, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry