Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Kontroli Wewnętrznej i Służb Zespolonych

BIP

Oddział Kontroli Wewnętrznej i Służb Zespolonych

Kierownik:

Aneta Kępowska
tel. 22 695 72 35,
pokój nr 314
e-mail akepowska@mazowieckie.pl


Zadania oddziału:

  1. Kontrola wewnętrzna, w tym organizowanie i prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu.
  2. Kontrola działalności zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej.
  3. Kontrola ośrodków szkolenia.
  4. Kontrola ośrodków doskonalenia techniki jazdy.
  5. Kontrola zakładów pracy chronionej.
  6. Kontrola zakładów aktywności zawodowej.
  7. Kontrola ośrodków, w których mogą być realizowane turnusy rehabilitacyjne.
  8. Kontrola organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
  9. Opracowywanie i przedkładanie Wojewodzie okresowych planów kontroli wewnętrznych.
Podziel / Share
Opublikowane przez Dominika Nobis, 03.10.2016, Ilość wejść: 1049, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry