Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Skarg, Wniosków i Petycji

BIP

Oddział Skarg i Wniosków

Kierownik
Monika Karaczewska
tel. 22 695 72 64
faks 22 695 72 01
pokój nr 40
e-mail mkaraczewska@mazowieckie.pl

Zastępca Kierownika
Iwo Gregorius
tel. 22 695 72 11
faks 22 695 72 01
pokój nr 40
e-mail igregorius@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału:

 1. przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli;
 2. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli wpływających do wydziału;
 3. koordynacja oraz nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz petycji wpływających do Urzędu;
 4. przygotowywanie i obsługa spotkań Wojewody z obywatelami oraz nadzór nad realizacją wynikających z nich rekomendacji;
 5. sporządzanie dla oddziałów informacji do analiz przedkontrolnych dotyczących wniesionych do Urzędu skarg, w zakresie kontrolowanego zadania;
 6. sporządzanie dla ministra właściwego do spraw administracji rocznych sprawozdań z zakresu skarg i wniosków rozpatrywanych w Urzędzie;
 7. sporządzanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
 8. nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków oraz petycji przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz Państwową Straż Rybacką, a także przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne;
 9. sporządzanie corocznych informacji zbiorczych o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim i ich publikacja na stronie internetowej Urzędu;
 10. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu oraz rejestru innych wystąpień obywateli;
 11. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu skanu wpływających petycji oraz pozostałych ustawowo wymaganych danych i aktualizacja informacji o przebiegu postępowania w sprawie petycji.

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 14188, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry