Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Skarg, Wniosków i Petycji

BIP

Kierownik
Monika Karaczewska
tel. 22 695 72 64
faks 22 695 72 01
pokój nr 412
e-mail mkaraczewska@mazowieckie.pl

Zastępca Kierownika
Iwo Gregorius
tel. 22 695 72 11
faks 22 695 72 01
pokój nr 321
e-mail igregorius@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału:

  1. Prowadzenie spraw w zakresie skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli.
  2. Przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu skarg i wniosków oraz petycji,a także innych sygnałów obywateli.
  3. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli wpływających do Wydziału Kontroli.
  4. Koordynacja oraz nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz petycji wpływających do Urzędu.
  5. Sporządzanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
  6. Nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz petycji przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz Państwową Straż Rybacką, a także przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
  7. Sporządzanie corocznych informacji zbiorczych o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim i ich publikacja na stronie internetowej Urzędu.
  8. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu oraz rejestru innych wystąpień obywateli.
  9. Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu skanu wpływających petycji oraz pozostałych ustawowo wymaganych danych i aktualizacja informacji o przebiegu postępowania w sprawie petycji.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 11494, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry