Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Skarg, Wniosków i Petycji

BIP

Kierownik
Monika Karaczewska
tel. 22 695 72 64
faks 22 695 72 01
pokój nr 412
e-mail mkaraczewska@mazowieckie.pl

Zastępca Kierownika
Iwo Gregorius
tel. 22 695 72 11
faks 22 695 72 01
pokój nr 321
e-mail igregorius@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału:

  1. Prowadzenie spraw w zakresie skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli.
  2. Przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu skarg i wniosków oraz petycji,a także innych sygnałów obywateli.
  3. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji, a także innych sygnałów obywateli wpływających do Wydziału Kontroli.
  4. Koordynacja oraz nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz petycji wpływających do Urzędu.
  5. Sporządzanie okresowych ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
  6. Nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków oraz petycji przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz Państwową Straż Rybacką, a także przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
  7. Sporządzanie corocznych informacji zbiorczych o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim i ich publikacja na stronie internetowej Urzędu.
  8. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu oraz rejestru innych wystąpień obywateli.
  9. Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu skanu wpływających petycji oraz pozostałych ustawowo wymaganych danych i aktualizacja informacji o przebiegu postępowania w sprawie petycji.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 10600, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry