Pomoc dla niepełnosprawnych

FAMI - „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”

FAMI - „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”

Projekt realizowany jest w okresie 1.03.2018 – 28.02.2021 r.

 

Porozumienie finansowe nr PL/2018/FAMI/OG.8.13 dotyczące projektu nr 13/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji zostało zawarte 11 maja 2018 r. pomiędzy Wojewoda Mazowieckim a Departamentem Funduszy Europejskich MSWiA (Organ Odpowiedzialny) oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA (Organ Delegowany);

- Umowa o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji projektu nr 13/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu” dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji została zawarta 8 maja 2018 r. pomiędzy Wojewoda Mazowieckim a czterema partnerami:

- Fundacją Polskie Forum Migracyjne;

- Fundacją dla Somalii;

- Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”;

- Caritas Polska.

Budżet całkowity projektu wynosi: 11 128 730,80 zł (z czego wkład Funduszu Azylu, Migracji i Integracji wynosi 8 346 548,10 zł czyli 75% wartości projektu, a pozostałe 25% finansowane jest z rezerwy celowej budżetu państwa).

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Lasota, 23.07.2018, Ilość wejść: 452, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry