Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności projektu - prowadzone działania

Aktualności projektu - prowadzone działania

  • Fundacja Polskie Forum Migracyjne w ramach projektu "Wsparcie cudzoziemców na Mazowszu" prowadzi w swojej siedzibie przy ul. Szpitalnej 5/14 w Warszawie punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców. W punkcie tym dyżury pełnią specjaliści: doradca ds. samozatrudnienia; doradca ds. finansowo-księgowych; doradca zawodowy; prawnik; doradca integracyjny; psycholog. Ponadto Fundacja PFM, dwa dni w tygodniu, prowadzi punkt konsultacyjny w  Wydziale ds. Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dyżurujący tam doradca służy cudzoziemcom informacją i pomocą np. w wypełnianiu dokumentów związanych z legalizacją pobytu.

Działania bezpośrednio skierowane do migrantów prowadzone są od kwietnia 2018 r. W trakcie czterech pierwszych miesięcy realizacji projektu PFM udzieliło wsparcia ponad 500 beneficjentom. Od maja br. odbywają się regularne spotyka grupy wsparcia dla mam-migrantek, prowadzone są również indywidualne konsultacje psychologiczne dla migranckich rodziców i dzieci. Raz na kwartał organizowane są także szkoły rodzenia dla migrantek, prowadzone przez położną i psycholożkę międzykulturową.

Informacja o ofercie oraz zapisy do doradców i na warsztaty/szkolenia w  Fundacji Polskie Forum Migracyjne:

tel. 692-913-993 lub 22 110-00-85

email: zapisy@forummigracyjne.org

www.forummigracyjne.org

 

  • W ramach projektu Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi obywatelom państw trzecich posiadających odpowiedni dokument zezwalający na przebywanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferuje:

- kursy języka polskiego ogólnego na poziomach: A1-C2, połączone z elementami wiedzy o Polsce i orientacji zawodowej;

- kursy adaptacyjne w formie wykładów i warsztatów;

- kursy specjalistycznych odmian języka polskiego;

- kursy przygotowujące do zdawania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego + zgłoszenia na egzamin dla beneficjentów uczęszczających na kurs przygotowujący;

- kursy języka polskiego z elementami kultury i historii Polski dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i kursy języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym;

- specjalistyczne szkolenia językowe poprzedzone badaniem poziomu kompetencji językowych dla pracowników związanych zawodowo z obsługą cudzoziemców;

- specjalistyczne szkolenie z zakresu obsługi klienta wielokulturowego dla pracowników polityki społecznej oraz pracowników socjalnych;

- szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych z zakresu kompetencji międzykulturowych i ich wykorzystania w metodyce nauczania języka polskiego jako obcego;

- kurs na kandydatów na asystentów szkolnych/kulturowych.

www.linguaemundi.pl/pl/kontakt/

 

  • Od maja br. Caritas Polska uruchomiła przy Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62 Centrum dla Migrantów, w którym realizowany jest projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”.  Działania prowadzone są również w wybranych lokalizacjach województwa mazowieckiego, w których jest zwiększona potrzeba wsparcia cudzoziemców. W najbliższym czasie Caritas Polska planuje uruchomienie drugiego punktu informacyjno-doradczego na Pradze oraz w Grójcu. Pomoc jest skierowana do cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie.

Największą grupę migrantów zgłaszających do Centrum stanowią: wielodzietne rodziny, samotne matki z dziećmi, osoby borykające się z brakiem funduszy na opłatę najmu mieszkania. Od początku funkcjonowania Centrum dla Migrantów pomoc uzyskało już 160 cudzoziemców. Centrum dla Migrantów jest czynne od poniedziałku do piątku w godz.:  8:00 - 17:00. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 660 424 014 celem umówienia spotkania.

W odpowiedzi na potrzeby migrantów na terenie województwa mazowieckiego Caritas Polska przygotowała szereg działań, które mają na celu wsparcie w zakresie pomocy socjalno-bytowej, zdrowotnej, integracyjnej oraz międzykulturowej. W swojej ofercie zespół Centrum dla Migrantów posiada również atrakcyjne formy wsparcia dzieci i młodzieży ( letni lub zimowy wypoczynek) oraz możliwość uczestniczenia w międzykulturowych zajęciach tanecznych prowadzonych w ramach zespołu Mazovian Inter Dance Folk.

www.caritas.pl

  • Fundacja dla Somalii oferuje cudzoziemcom, którzy szukają pracy na Mazowszu, bezpłatne porady wykwalifikowanych konsultantów dotyczące m.in. zakładania własnej działalności gospodarczej. Udzielane są również konsultacje związane z: wykorzystaniem posiadanych kompetencji i możliwością wykorzystania ich na rynku pracy, rozwojem zawodowym, metodami szukania pracy oraz pomocą w napisaniu CV po polsku. Aby umówić się na spotkania z doradcą, trzeba zadzwonić do Fundacji pod nr tel.: +48 22 658 04 87 lub skontaktować się e-mailowo lub przyjść bezpośrednio do siedziby Fundacji (ul. Bracka 18/63, Warszawa).

Bezpłatne konsultacje prawne dla cudzoziemców na Mazowszu

Fundacja dla Somalii udziela także bezpłatnych porad prawnych. Porady te dotyczą w szczególności tematyki: legalizacji pobytu, prawa pracy, zakładania działalności gospodarczej, szeroko pojętego prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i niemieckim. Możliwe jest umówienie wizyty konsultacyjnej w Fundacji pod nr tel. +48 22 658 04 87 lub można bezpośrednio zgłosić się do siedziby (ul. Bracka 18/63, Warszawa). Porady są udzielane w każdą środę w godz.: 10.00-19.00 i w czwartek w godz.: 10.00-20.00.

Asystenci międzykulturowi

Fundacja dla Somalii otworzyła specjalny punkt informacyjno-doradczy, w którym pierwszym kontaktem dla cudzoziemca będą asystenci międzykulturowi. Są to osoby, które wcześniej były liderami środowisk imigranckich, wspierają własne grupy narodowe lub kulturowe oraz aktywnie pomagają osobom korzystającym z usług Fundacji. Asystenci nie tylko służą poradą i pomocą, ale dzięki szerokiemu wykształceniu, różnorodnym doświadczeniom i pochodzeniu mogą być realnym wsparciem dla cudzoziemców w załatwieniu ich codziennych spraw. W punkcie informacyjno-doradczym Fundacja oferuje konsultacje dotyczące kwestii m.in.: legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin. Asystenci udzielają wsparcia podczas dyżurów w siedzibie Fundacji (ul. Bracka 18/63, Warszawa), a także drogą e-mailową i telefoniczną. Szczegółowe informacje dotyczące dyżurów znajdują się na stronie fundacji www.fds.org.pl w zakładce projektu FAMI.

Bezpłatny kurs języka polskiego

Realizując projekt „Wparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”, Fundacja oferuje bezpłatny kurs języka polskiego. Na kurs można zapisać się wyłącznie w czasie trwania rekrutacji ogłaszanej na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym Fundacji. Aby zapisać się na kurs, należy wypełnić formularz aplikacyjny i odbyć rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Fundacji. Godziny i dni rozmów kwalifikacyjnych są podawane w czasie rekrutacji. Podczas trwania kursu rekrutacja nie odbywa się. Informacje o rekrutacjach można znaleźć na stronie Fundacji. Więcej informacji: jolanta@fds.org.pl, tel.: +48 22 658 04 87

Lekcje języka polskiego są integralną częścią działań Fundacji na rzecz cudzoziemców na Mazowszu. Pozostałe działania obejmują także porady prawne, psychologiczne i zawodowe, oraz lekcje międzykulturowe i wydarzenia integracyjne dla cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego w postaci warsztatów, spotkań i imprez międzykulturowych.

tel. +48 22 658 04 87,  e-mail: biuro@fds.org.pl

formularz kontaktowy: http://fds.org.pl/kontakt/

www.fds.org.pl

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Lasota, 06.08.2018, Ilość wejść: 288, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry