Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt skierowany jest przede wszystkim do podmiotów zainteresowanych działalnością na rzecz integracji cudzoziemców jak i cudzoziemców obywateli państw trzecich przebywających na Mazowszu.

Dla konsolidacji działań tych podmiotów ma zostać wypracowany model współpracy, który zapewni optymalne wykorzystanie posiadanych przez nie zasoby, wiedzę i doświadczenie. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia będzie udostępnienie strony internetowej będącej narzędziem komunikacji między zainteresowanymi stronami.

Działania związane z projektem mają zarówno zwiększyć kompetencje kadr pracujących z cudzoziemcami jak i przygotować cudzoziemców do życia w nowych warunkach.

 Działania projektowe przeznaczone dla cudzoziemców:

- punkty konsultacyjno-informacyjne zapewniające indywidualne doradztwo integracyjne, prawne, zawodowe, psychologiczne,

- poszerzanie wiedzy i kompetencji liderów środowisk migranckich,

- wsparcie asystentów międzykulturowych, którzy staną się wyszkolonymi „łącznikami” między usługami oferowanymi cudzoziemcom a organizacjami oferującymi wsparcie, jak również przedstawicielami środowisk migrantów,

- kursy języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania z elementami kultury i działaniami integracyjnymi,

- program wsparcia dla szkół kształcących dzieci cudzoziemskie (asystentów międzykulturowych oraz zajęcia wyrównawcze dla dzieci oraz zajęcia międzykulturowe dla klas, w których uczą się dzieci cudzoziemskie);

- turnusy integracyjne i zajęcia taneczne dla dzieci cudzoziemskich i polskich;

- program wsparcia dla mam-migrantek,

- kompendium wiedzy i umiejętności praktyczne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i aktywizacji na rynku pracy,

- dostęp do specjalistycznych informacji i wiedzy na temat różnych aspektów życia w Polsce (w tym informatory i poradniki dla cudzoziemców, strona internetowa, broszury, ulotki);

- cykl wydarzeń integracyjnych i międzykulturowych, gdzie cudzoziemcy mogą zaprezentować swoją kulturę, spotkać innych cudzoziemców, oraz poznać Polaków i zaznajomić się z polską kulturą.

Dla personelu pracującego z cudzoziemcami przewidziane są warsztaty kompetencyjne kształtujące umiejętności do pracy z beneficjentem, wizyty studyjne umożliwiające promocję dobrych praktyk, szkolenia językowe połączone z obsługą klienta cudzoziemskiego oraz szkolenia i warsztaty metodyczne dla nauczycieli pracujących z dzieckiem cudzoziemskim. Ponadto, opracowany zostanie podręcznik dla wybranych instytucji, zawierający wyniki badań  i treści praktyczne będące wynikiem prac Rady ds. modelu integracji migrantów.

Natomiast dla społeczeństwa przyjmującego planowane są imprezy i wydarzenia integracyjne oraz międzykulturowe, umożliwiające wzajemne poznawanie się osób różnych kultur, nawiązanie dialogu oraz znoszenie barier i różnic.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Lasota, 02.08.2018, Ilość wejść: 214, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry