Pomoc dla niepełnosprawnych

Partnerzy projektu

Partnerzy projektu

  • Fundacją Polskie Forum Migracyjne powstała w 2007 r., aby działać na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Forum inicjuje i wspiera działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur, głównie w Polsce. Od niedawna Forum pracuje też z Polakami, którzy stykają się z wielokulturowością w innych krajach. Wspiera też polskie rodziny w różny sposób dotknięte przez zjawisko migracji. Fundacja, jako pierwsza w Polsce, stworzyła internetowy system doradztwa i informacji dla migrantów, pierwsze szkoły rodzenia dla migrantek oraz stworzyła sieć bibliotek z literaturą o migracji, uruchamia też doradztwo dla migrantów przy użyciu nowych technologii. Zespół PFM realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez szeroko rozumiane działania informacyjne i edukacyjne.

 

  • Fundacją dla Somalii to organizacja pozarządowa tworzona przez imigrantów i Polaków, którzy wspólnie działają na rzecz promowania dialogu międzykulturowego oraz integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmującym. Fundacja skupia się przede wszystkim na aktywizacji zawodowej cudzoziemców oraz promowaniu różnorodności kulturowej w miejscu pracy. Promuje politykę różnorodności oraz wymianę doświadczeń kulturowych, szerzy idee tolerancji i poszanowania praw człowieka. Wspiera imigrantów, pomaga im odnaleźć się w nowym środowisku oraz pokazać, że są częścią społeczeństwa polskiego.  Fundacja prowadzi działalność edukacyjną na temat kultury i tradycji państw afrykańskich oraz arabskich. Promuje także udział imigrantów w życiu publicznym. W ramach tych aktywności stara się zwrócić uwagę na wyjątkowo trudną sytuację w zapomnianym regionie jakim jest Somalia. Jednym z priorytetów Fundacji jest pomoc humanitarna i rozwojowa w tym regionie.

 

  • Fundacją Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Finansów w 1989. Od tego czasu prowadzi nieprzerwanie działalność specjalizując się w nauczaniu języków obcych osób dorosłych, czynnych zawodowo oraz języka polskiego jako obcego. Jako organizacja pozarządowa Fundacja spełnia funkcje oświatowe, a także pomaga cudzoziemcom z ponad 60 krajów świata w integracji językowej, kulturowej i zawodowej. Fundacja proponuje swoim Słuchaczom kompleksową obsługę szkoleń językowych: od badania kompetencji językowej do międzynarodowego egzaminu potwierdzającego stopień i zakres znajomości języka obcego. Jako Centrum Egzaminacyjne, Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi przeprowadza certyfikację z języków w systemach międzynarodowych, jest także oficjalnym Centrum Egzaminacyjnym Języka Polskiego Jako Obcego i w ramach kursów przygotowuje obcokrajowców do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Fundacja stosuje innowacyjne metody nauczania języków obcych, współpracuje w tym zakresie m.in. z wiodącymi ośrodkami akademickimi, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.

 

  • Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku.Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Ponadto Caritas Polska prowadzi szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce, inicjuje ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy: materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom). Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze m. in.: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Domy Samotnej Matki. Na arenie międzynarodowej współpracuje z Papieską Radą „Cor Unum” oraz jest członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa.
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Lasota, 02.08.2018, Ilość wejść: 208, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry