Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Osób Niepełnosprawnych

BIP

Kierownik:

Małgorzata Łoniewska
tel.  22 536 05 40
faks 22 536 05 42
e-mail mloniewska@mazowieckie.pl

Adres korespondencyjny:
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Adres:
ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa

Zadania Oddziału:

  1. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i stwierdzaniem utraty statusu zakładu pracy chronionej;
  2. Analiza półrocznych sprawozdań z zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej pod kątem poziomu zatrudnienia, wskaźników zatrudnienia  oraz liczby osób niepełnosprawnych w poszczególnych grupach niepełnosprawności;
  3. Prowadzenie rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych;
  4. Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Wojewody nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  5. Organizowanie i obsługa szkoleń przeprowadzanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla członków powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  6. Prowadzenie rejestru osób posiadających zaświadczenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
  7. Analizowanie kwartalnych sprawozdań składanych prze powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  8. Sporządzanie i przedkładanie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
  9. Zapewnienie obsługi administracyjno-prawnej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w szczególności w zakresie przebiegu procesu orzeczniczego i wykonywania badań specjalistycznych. 

 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie

Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa mazowieckiego. Od 1 stycznia 2011 r. obsługę administracyjną Wojewódzkiego Zespołu w Warszawie zapewnia Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00.

Kontakt:
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
ul. Andersa 30, 00-210 Warszawa
tel:  22 536 05 40,
fax: 22 536 05 42

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 15463, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry