Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Pomocy Stacjonarnej

BIP

Kierownik:

Mirosława Jaźwińska-Kudzin

tel. 22  695-71-30
E-mail  mjazwinska@mazowieckie.pl

Stanowiska ds. nadzoru i kontroli nad domami pomocy społecznej 
22 695 71 33, pokój nr 29
22 695 71 37, pokój nr 29

22 695 71 39, pokój nr 29
fax. 22 695  71 47
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej
22 695 71 33, pokój nr 29
22 695 71 37, pokój nr 29
22 695 71 39, pokój nr 29
Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej 
22 695 71 39, pokój nr 29
Stanowiska ds. kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
22 695 71 75, pokój nr 26

22 695 71 40, pokój nr 26
22 695 71 41, pokój nr 27
22 695 71 42, pokój nr 27
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku 
22 695 71 41, pokój nr 27
22 695 71 42, pokój nr 27
Prowadzenie  rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
22 695 71 40, pokój nr 26
22 695 71 41, pokój nr 27

Zadania Oddziału


  1. Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, dla których zostały określone standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami.
  2. Kontrola jakości usług, dla których zostały określone standardy, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji samorządowej.
  3. Kontrola jakości usług, dla których określone zostały standardy, wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne.
  4. Kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania prawa tych osób.
  5. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej.
  6. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
  7. Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej.
  8. Prowadzenie rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.

 


 

 Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 13409, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry