Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Ogólny

BIP

Kierownik
Joanna Szczygielska
tel. 22 695 71 90,
I piętro, pokój nr 13
e-mail jszczygielska@mazowieckie.pl

Kancelaria:
tel. 22 695 71 93
     22 695 71 91
faks 22 695 71 01
parter, pokój nr  1
e-mail wps@mazowieckie.pl  

Zadania Oddziału:

 1. organizacja pracy i obsługa sekretariatu oraz punktu kancelaryjnego Wydziału;
 2. koordynacja zadań związanych z obsługą systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Wydziale;
 3. realizacja zadań z zakresu organizacji i funkcjonowania Wydziału;
 4. planowanie, realizowanie, we współpracy z Biurem Kadr i Organizacji, zadań związanych z procesem naboru i zatrudnienia pracowników;
 5. prowadzenie spraw pracowniczych w Wydziale;
 6. realizowanie, we współpracy z Biurem Kadr i Organizacji, spraw dotyczących udzielania upoważnień pracownikom Wydziału;
 7. organizowanie zaopatrzenia w materiały biurowe dla pracowników;
 8. prowadzenie spraw związanych ze stażami, praktykami w Wydziale;
 9. realizowanie zadań, wynikających z zapewnienia spójnego systemu ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;
 10. koordynacja zadań wynikających z ustawy o informacji publicznej w Wydziale;
 11. prowadzenie wydziałowego rejestru skarg i wniosków oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości w tym zakresie;
 12. opracowywanie Planu Kontroli Zewnętrznych oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 13. współpraca z komórkami Wydziału w sprawach przygotowania i bieżącego uaktualnienia publikacji zamieszczanych na stronie internetowej Wydziału;
 14. koordynacja zadań związanych z zarządzaniem antykryzysowym w Wydziale;
 15. realizowanie zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Kierownictwa Wydziału w zakresie sporządzania informacji, wykazów i analiz;
 16. koordynacja zadań związanych z archiwizowaniem dokumentów.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8120, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry