Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Programów

BIP

 

Kierownik
Monika Russek
tel. 22 695 71 80
I piętro, pokój 12
e-mail mrussek@mazowieckie.pl

Stanowisko ds. realizacji Resortowego Programu „Maluch"
tel. 22 695 71 32, 22 695 71 85, pokój nr 24
fax 22 695 71 87

Stanowisko ds. realizacji rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce
tel. 22 695 71 82, pokój nr 21
fax 22 695 71 81

Stanowisko ds. Programu Senior +

tel. 22 695 71 07, pokój nr 22A
fax 22 695 71 81

Koordynator Mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
tel. 22 695 71 07, pokój nr 22A
fax 22 695 71 81

Stanowisko ds. realizacji indywidualnych programów integracji dla cudzoziemców
tel. 22 695 71 85, pokój nr 24
fax 22 695 71 87

Zadania Oddziału:

prowadzenie spraw związanych z realizacją lub zlecaniem jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych, w tym:

- rządowego Programu integracji społeczności romskiej,

- resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”,

- Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności

- Programu „Senior +”

koordynowanie działań w zakresie integracji ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi poprzez prowadzenie Mazowieckiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi;
prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji;
przeprowadzanie kontroli z zakresu realizacji indywidualnych programów integracji, zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom niepublicznym realizującym zadania w ramach programów rządowych.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 7976, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry