Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Prawny w Ostrołęce

BIP

Oddział Prawny w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Ostrołęce

Kierownik:

Edyta Broniek

tel. 29 746 62 55, 
faks 29 746 62 51,
pokój nr 69 B
e-mail ebroniek@mazowieckie.pl

 Zakres Działania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków, przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:
  • przygotowanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa;
  • prowadzenie spraw dotyczących związków komunalnych gmin i powiatów;
  • przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę;
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody.
 2. Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody;
 3. Zastępstwo procesowe przed sądami oraz innymi organami orzekającymi;
 4. Wykonywanie obsługi prawnej Oddziałów w Delegaturze - Placówce MUW;
 5. Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;
 6. Prowadzenie rejestru aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 15.04.2009, Ilość wejść: 6140, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry