Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Prawny w Płocku

BIP

Oddział Prawny w Delegaturze Placówce-Zamiejscowej w Płocku

Kierownik:

Jacek Woźniak

tel 24 235 11 40, fax 24 262 29 95,
pokój nr 326
e-mail jwozniak@mazowieckie.pl

 Zakres Działania:

1.Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków, przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:

  • przygotowanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa,
  • prowadzenie spraw dotyczących związków komunalnych gmin i powiatów,
    przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody,

2.Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody;

3.Zastępstwo procesowe przed sądami oraz innymi organami orzekającymi;

4.Wykonywanie obsługi prawnej Oddziałów w Delegaturze - Placówce MUW;

5.Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;      

6.Prowadzenie rejestrów aktów prawnych organów jednostek samorządu  terytorialnego.

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 15.04.2009, Ilość wejść: 6438, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry