Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Prawny w Siedlcach

BIP

Oddział Prawny LEX-S

Kierownik:

Hanna Szynkarczyk

tel: (25) 644-71-63
fax: (25) 632-80-81
pokój nr 807
e-mail hszynkarczyk@mazowieckie.pl

Radcy Prawni:

Maria Romańczuk

Henryk Lewandowski

tel. (25) 644-71-63,
pokój nr 809

Sprawy Organizacyjne Oddziału :

Dorota Garwolińska

tel. (25) 644-71-63,
pokój nr 808

Zakres Działania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków, przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:
  • prowadzenie spraw dotyczących związków komunalnych gmin i powiatów,
  • przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody,
  • przygotowanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa,
 2. Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody:
 3. Zastępstwo procesowe przed sądami oraz innymi organami orzekającymi:
 4. Wykonywanie obsługi prawnej Oddziałów w Delegaturze - Placówce MUW,
 5. Powadzenie spraw związanych z ustanowieniem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;
 6. Prowadzenie rejestru aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 15.04.2009, Ilość wejść: 8044, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry