Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Prawny w Siedlcach

BIP

Oddział Prawny LEX-S

Kierownik:

Hanna Szynkarczyk

tel: (25) 644-71-63
fax: (25) 632-80-81
pokój nr 807
e-mail hszynkarczyk@mazowieckie.pl

Radcy Prawni:

Maria Romańczuk

Henryk Lewandowski

tel. (25) 644-71-63,
pokój nr 809

Sprawy Organizacyjne Oddziału :

Dorota Garwolińska

tel. (25) 644-71-63,
pokój nr 808

Zakres Działania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków, przy zastosowaniu kryterium legalności, w tym:
  • prowadzenie spraw dotyczących związków komunalnych gmin i powiatów,
  • przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę,
  • przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody,
  • przygotowanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych oraz wystąpień w sprawach dotyczących nieistotnych naruszeń prawa,
 2. Realizacja zadań związanych z wydawaniem zarządzeń zastępczych Wojewody:
 3. Zastępstwo procesowe przed sądami oraz innymi organami orzekającymi:
 4. Wykonywanie obsługi prawnej Oddziałów w Delegaturze - Placówce MUW,
 5. Powadzenie spraw związanych z ustanowieniem zarządów komisarycznych oraz wyborami przedterminowymi;
 6. Prowadzenie rejestru aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 15.04.2009, Ilość wejść: 8728, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry