Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowiska do spraw Zarządzeń Zastępczych w Zakresie Złóż Kopalin

BIP

Samodzielne Stanowiska do spraw Zarządzeń Zastępczych w Zakresie Złóż Kopalin

tel. 22-695-64-33 pok. 249

Do zakresu działania Samodzielnych Stanowisk do spraw Zarządzeń Zastępczych w Zakresie Złóż Kopalin należy, w szczególności:

  1. prowadzenie zbiorów i rejestrów dokumentacji geologicznej obszarów udokumentowanych złóż kopalin oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla terenu województwa;
  2. prowadzenie zbioru studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin województwa;
  3. prowadzenie analizy porównawczej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i dokumentacji geologicznej złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla dla wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
  4. monitoring nowych decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin oraz kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla pod kątem upływu terminu do wszczęcia procedury wydania zarządzenia zastępczego;
  5. prowadzenie działań, w przypadku niepodjęcia uchwał przez gminy w sprawach przystąpienia do opracowania studium lub zmiany studium, pod kątem uwzględnienia w studium występowania udokumentowanych złóż kopalin i kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 25.08.2015, Ilość wejść: 1469, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry