Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Nieruchomości Drogowych

BIP

Kierownik:

Małgorzata Kamińska
tel. 22 695-68-11
wejście F, IV piętro, pokój 711 B
e-mail mkulka@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

Zakres działania:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w przedmiocie wywłaszczania oraz ustalenie odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg krajowych i wojewódzkich;
  2. wydawanie decyzji odszkodowawczych w sprawach wynikających z przepisów o realizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na obszarze powiatu legionowskiego oraz nowodworskiego;
  3. stwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków i innych urządzeń na rzecz operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A.;
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
  5. rozpatrywanie wniosków i przeprowadzanie w pierwszej instancji postępowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sprawach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji;
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji w sprawach nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu, a zajętych pod drogi publiczne.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 9252, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry