Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Nieruchomości Drogowych

BIP

Kierownik:

Małgorzata Kamińska
tel. 22 695-68-11
wejście F, IV piętro, pokój 711 B
e-mail mkulka@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

Zakres działania:

  1. prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w przedmiocie wywłaszczania oraz ustalenie odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg krajowych i wojewódzkich;
  2. wydawanie decyzji odszkodowawczych w sprawach wynikających z przepisów o realizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu na obszarze powiatu legionowskiego oraz nowodworskiego;
  3. stwierdzanie nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności budynków i innych urządzeń na rzecz operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A.;
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
  5. rozpatrywanie wniosków i przeprowadzanie w pierwszej instancji postępowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sprawach ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji;
  6. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w I instancji w sprawach nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, prawa własności gruntów pozostających w ich władaniu, a zajętych pod drogi publiczne.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 9654, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry