Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Oddział Ogólny

BIP

Kierownik:

Dariusz Górecki
tel. 22 695-62-57
pokój 705
e-mail: dgorecki@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

 1. opracowywanie zbiorczych sprawozdań wewnętrznych;
 2. planowanie i rozliczanie środków budżetowych przydzielonych do dyspozycji wydziałowi;
 3. realizowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu, merytoryczny nadzór nad odbiorem operatów szacunkowych oraz innymi sprawami związanymi z wykorzystaniem wycen nieruchomości;
 4. realizowanie zamówień podlegających wyłączeniu ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 5. rozliczanie zrealizowanych umów, w tym:
  a) analiza dokumentacji przyjęcia ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia,
  b) rozliczanie wynagrodzenia należnego wykonawcom umów;
 6. przygotowywanie procedur wydziału w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Jakością, w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek Urzędu;
 7. zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu informacji, związanych z działalnością wydziału;
 8. koordynowanie czynności z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w zakresie zadań wydziału;
 9. obsługa organizacyjna wydziału;
 10. prowadzenie wewnętrznego rejestru skarg.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 6023, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry