Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Rekompensat

BIP

Oddział Rekompensat

Kierownik:

Ina Szumska
tel. 22 695-62-56
email iszumska@mazowieckie.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjmowanie interesantów przez pracowników Oddziału oraz udzielanie informacji o toczących się w Oddziale postępowaniach odbywa się codziennie w godzinach 13.30 - 15.30.

Zakres Działania:

  1. prowadzenie postępowań dotyczących potwierdzania w I instancji prawado rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. prowadzenie wojewódzkiego rejestru decyzji lub zaświadczeń potwierdzających prawo do rekompensaty, osób którym te prawa przysługują oraz stanu i formy realizacji tych praw oraz współpraca z ministerstwem właściwym do spraw Skarbu Państwa i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w powyższym zakresie;
  3. prowadzenie postępowań nadzwyczajnych w sprawach zakończonych w oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie przepisów o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 10938, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry