Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Spraw Cudzoziemców

Wydział Spraw Cudzoziemców

 Spis treści:

Wydział Spraw Cudzoziemców

ul. Marszałkowska 3/5, 00-624 Warszawa

 

Godziny pracy: Pn. 10:00-18:00; Wt.-Pt. 8:00-16:00
Godziny przyjęć interesantów: Pn. 10:00-17:30; Wt. - Pt. 8:00-15:00

wsc@mazowieckie.pl

 

 

 

Marcin Wodziński

Dyrektor Wydziału

Zastępca Dyrektora Wydziału Zastępca Dyrektora Wydziału

    

tel. 22 695 65 75

fax 22 695 66 03

wsc@mazowieckie.pl

Życiorys

   

tel. 22 695 65 75

fax 22 695 66 03

wsc@mazowieckie.pl

 Życiorys

   

tel. 22 695 65 75

fax 22 695 66 03

wsc@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 Sekretariat Wydziału Spraw Cudzoziemców

tel. 22 695 65 75

fax. 22 695 66 03

wsc@mazowieckie.pl

 

Zadania Wydziału:

  • prowadzenie postępowań w sprawach potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
  • prowadzenie postępowań w sprawie uznania za obywatela polskiego oraz przyjmowanie wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • prowadzenie postępowań z zakresu repatriacji,
  • prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności wydawanie zgody na pobyt czasowy i stały, przedłużanie wiz, wydawanie zaproszeń,
  • prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu obywateli państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podziel / Share
Magdalena Sierocka, 30.03.2009, Ilość wejść: 217186, Rejestr zmian
Wersje dokumentu Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry