Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Legalizacji Pobytu

BIP

Oddział Legalizacji Pobytu

Koordynator pracy Oddziału Legalizacji Pobytu

Joanna Kencler

faks 22 831 53 73

e-mail legalizacjapobytu@mazowieckie.pl

Informacje - kliknij

Zadania Oddziału:

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów o cudzoziemcach, związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych,
  2. dokonywanie czynności sprawdzających w Systemie Informatycznym Pobyt i Systemie Informacyjnym Schengen w celu ustalania legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. dokonywanie wpisów w Systemie Informatycznym Pobyt,
  4. prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia udzielonych zezwoleń,
  5. prowadzenie rejestrów Wojewody w zakresie realizowanych w Oddziale zadań;
 2. kierowanie zawiadomień do prokuratur o domniemaniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ukaranie do sądów;
 3. przeprowadzanie czynności mających na celu stwierdzenie, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt stały;
 4. współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców;
 5. współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.
Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 169118, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry