Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Legalizacji Pobytu

BIP

Kierownik

Michał Lewandowski

faks 22 831 53 73

e-mail legalizacjapobytu@mazowieckie.pl

Informacje - kliknij

Zadania Oddziału:

 1. realizacja zadań wynikających z przepisów o cudzoziemcach, związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
  1. prowadzenie postępowań administracyjnych,
  2. dokonywanie czynności sprawdzających w Systemie Informatycznym Pobyt i Systemie Informacyjnym Schengen w celu ustalania legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. dokonywanie wpisów w Systemie Informatycznym Pobyt,
  4. prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia udzielonych zezwoleń,
  5. prowadzenie rejestrów Wojewody w zakresie realizowanych w Oddziale zadań;
 2. kierowanie zawiadomień do prokuratur o domniemaniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ukaranie do sądów;
 3. przeprowadzanie czynności mających na celu stwierdzenie, czy związek małżeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt stały;
 4. współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców;
 5. współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.
Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 150938, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry