Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Dokumentacji

BIP

Oddział Organizacji i Dokumentacji - WSC-VI

Kierownik Oddziału
Małgorzata Jerzewska
e-mail: wsc@mazowieckie.pl
faks: 22 695 66 03

 

Zakres działania:

 1. obsługa sekretariatu wydziału;
 2. obsługa kancelaryjno-biurowa;
 3. zapewnianie sprawności obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz sprawnego obiegu informacji wewnątrz wydziałowej;
 4. koordynacja zadań związanych z obsługą systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 5. prowadzenie rejestrów skarg i wniosków wpływających do wydziału;
 6. prowadzenie wydziałowego rejestru interwencji i interpelacji posłów i radnych oraz rejestru pism opatrzonych klauzulą „zastrzeżone”;
 7. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych i ewidencji składników mienia wydziału;
 8. organizacja spotkań i konferencji prowadzonych przez Dyrektora, w szczególności Forum Cudzoziemców przy Wojewodzie, w zakresie kompetencji wydziału;
 9. prowadzenie spraw z zakresu planowania środków na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej;
 10. obsługa projektów dofinansowywanych ze środków europejskich prowadzonych w wydziale;
 11. prowadzenie spraw organizacyjnych i pracowniczych w zakresie należącym do wydziału;
 12. przygotowywanie zestawień wyników badania poziomu zadowolenia klienta na podstawie materiałów wstępnych przekazanych przez komórki organizacyjne wydziału;
 13. rejestracja w Systemie Informatycznym Pobyt oraz innych systemach, wniosków w sprawach wpływających z Ogólnomiejskiego Punktu Obsługi Mieszkańców, dostarczonych z delegatur Urzędu oraz wpływających pocztą;
 14. dokonywanie rejestracji w systemie elektronicznym i papierowym korespondencji przychodzącej do wydziału oraz wychodzącej z wydziału, zarówno na zewnątrz Urzędu, jak i do innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 15. przygotowywanie korespondencji wytwarzanej w wydziale do wysyłki oraz dokonywanie wysyłki, w tym frankowanie przesyłek;
 16. segregowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej do poszczególnych oddziałów w wydziale;
 17. spedycja korespondencji wydziału, w tym wykonywanie zadań związanych z transportem i dystrybucją korespondencji wydziału;
 18. udzielanie informacji z zakresu działania wydziału.
 19. prowadzenie podręcznego katalogu akt w sprawach z zakresu Oddziału Legalizacji Pobytu I, Oddziału Legalizacji Pobytu II, Oddziału Zezwoleń na Pracę.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 40029, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry