Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Dokumentacji

BIP

Oddział Organizacji i Dokumentacji

Oddział Organizacji i Dokumentacji - WSC-VI

Kierownik Oddziału
Małgorzata Jerzewska
e-mail: wsc@mazowieckie.pl
faks: 22 695 66 03

 

Zakres działania:

 1. obsługa sekretariatu wydziału;
 2. obsługa kancelaryjno-biurowa;
 3. zapewnianie sprawności obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz sprawnego obiegu informacji wewnątrz wydziałowej;
 4. koordynacja zadań związanych z obsługą systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 5. prowadzenie rejestrów skarg i wniosków wpływających do wydziału;
 6. prowadzenie wydziałowego rejestru interwencji i interpelacji posłów i radnych oraz rejestru pism opatrzonych klauzulą „zastrzeżone”;
 7. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych i ewidencji składników mienia wydziału;
 8. organizacja spotkań i konferencji prowadzonych przez Dyrektora, w szczególności Forum Cudzoziemców przy Wojewodzie, w zakresie kompetencji wydziału;
 9. prowadzenie spraw z zakresu planowania środków na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej;
 10. obsługa projektów dofinansowywanych ze środków europejskich prowadzonych w wydziale;
 11. prowadzenie spraw organizacyjnych i pracowniczych w zakresie należącym do wydziału;
 12. przygotowywanie zestawień wyników badania poziomu zadowolenia klienta na podstawie materiałów wstępnych przekazanych przez komórki organizacyjne wydziału;
 13. rejestracja w Systemie Informatycznym Pobyt oraz innych systemach, wniosków w sprawach wpływających z Ogólnomiejskiego Punktu Obsługi Mieszkańców, dostarczonych z delegatur Urzędu oraz wpływających pocztą;
 14. dokonywanie rejestracji w systemie elektronicznym i papierowym korespondencji przychodzącej do wydziału oraz wychodzącej z wydziału, zarówno na zewnątrz Urzędu, jak i do innych komórek organizacyjnych Urzędu;
 15. przygotowywanie korespondencji wytwarzanej w wydziale do wysyłki oraz dokonywanie wysyłki, w tym frankowanie przesyłek;
 16. segregowanie i rozdzielanie korespondencji przychodzącej do poszczególnych oddziałów w wydziale;
 17. spedycja korespondencji wydziału, w tym wykonywanie zadań związanych z transportem i dystrybucją korespondencji wydziału;
 18. udzielanie informacji z zakresu działania wydziału.
 19. prowadzenie podręcznego katalogu akt w sprawach z zakresu Oddziału Legalizacji Pobytu I, Oddziału Legalizacji Pobytu II, Oddziału Zezwoleń na Pracę.

 

Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 43057, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry