Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Obsługi Klienta

BIP

Kierownik

Łukasz Kowalczyk

faks 22 831 53 73
e-mail legalizacjapobytu@mazowieckie.pl

Informacje - kliknij

Zadania Oddziału:

 1. Przyjmowanie wniosków w sprawach legalizacji pobytu:
  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • na pobyt czasowy i pracę,
  • pobyt stały i na pobyt rezydenta długoterminowego EU
 2. Przyjmowanie wniosków o wymianę/wydanie karty pobytu oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie
 3. Przygotowywanie zleceń personalizacji kart pobytu.
 4. Wydawanie zaświadczeń w sprawie utraty karty pobytu.
 5. Wydawanie (doręczanie) decyzji w sprawach legalizacji pobytu oraz wydawanie kart pobytu.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 10.01.2011, Ilość wejść: 74468, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry