Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej

18.05.2016

Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej - WSC-IV

Kierownik Oddziału
Marta Miszczak
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl
faks: 22 695 65 93

Informacje dotyczące zaproszeń - kliknij

Informacje dotyczące rejestracji obywateli Unii Europejskiej - kliknij

Zakres działania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP, w tym:
  • przyjmowanie wniosków:
   • o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń,
   • o legalizację pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin,
   • o przedłużenie wiz pobytowych oraz ruchu bezwizowego,
   • o wydanie doumentów podróży i dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców
  • rejestracja w SI Pobyt.
 2. Prowadzenie infolinii telefonicznej w zakresie umawiania klientów na realizację usług w Wydziale.
 3. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.
 4. Współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców.
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 6. Współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu.
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Lewandowski, 18.05.2016, Ilość wejść: 10989, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry