Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zezwoleń na Pracę

BIP

Oddział Zezwoleń na Pracę - WSC-V

Koordynator pracy Oddziału
Elwira Łuba - Stypułkowska
email: ozp@mazowieckie.pl
faks: 22 695-69-52

Informacje - kliknij

 

Zakres działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, związanych z zezwoleniami na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

  • przyjmowanie wniosków o udzielenie i przedłużenie zezwolenia na pracę,
  • rejestracja w Systemie Informatycznym ZC "Zatrudnianie Cudzoziemców", prowadzenie postępowań do wydania decyzji,
  • prowadzeń postępowań w zakresie zmiany, cofnięcia i uchylenia udzielonych zezwoleń,
  • pisemne poświadczanie okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie wydanych decyzji.
 2. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 3. Współpraca z właściwymi starostami w sprawach dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wydawanie zaświadczeń, a także udzielnie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom oraz organom ścigania.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 05.01.2010, Ilość wejść: 96105, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry