Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Promocji Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

BIP

Oddział Promocji Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Kierownik
Sylwia Pietrzak
tel. 22 695 69 87
faks 22 695 69 01
wejście B, II piętro, pokój 274,
e-mail spietrzak@mazowieckie.pl


  

Zadania Oddziału

  1. prowadzenie spraw związanych z realizacją Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim;
  2. prowadzenie spraw związanych z realizacją Programu "Regionalne Partnerstwo dla Transplantacji w województwie mazowieckim";
  3. prowadzenie spraw dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  4. prowadzenie spraw związanych z promocją i realizacją programów i działań  w zakresie zdrowia publicznego;
  5. prowadzenie spraw w zakresie opieki nad matką i dzieckiem;
  6. prowadzenie spraw związanych z realizacją programu Szkoły Promujące Zdrowie;
  7. monitorowanie sytuacji w szpitalach funkcjonujących na terenie województwa  w zakresie występowania w szczególności  sporów zbiorowych, akcji protestacyjnych czy strajkowych;
  8. współpraca z konsultantami wojewódzkimi, podmiotami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia publicznego;
  9. prowadzenie spraw ogólnych wydziału;
  10. obsługa sekretariatu dyrektora wydziału.
Podziel / Share
Przemysław Mirka, 23.03.2018, Ilość wejść: 286, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry