Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Polityka Jakości

Polityka jakości
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

WOJEWODA TO RZĄD BLIŻEJ SPOŁECZEŃSTWA

Pełnimy służbę publiczną na rzecz mieszkańców Mazowsza,
korzystając z najlepszych wzorców przyjaznej i profesjonalnej administracji.


Naszą misję realizujemy poprzez:

  • dbałość o profesjonalną i terminową obsługę klienta;
  • wprowadzenie mechanizmów oceny pracy Urzędu;
  • stałe doskonalenie systemów zarządzania;
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu;
  • racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów;
  • otwartą politykę informacyjną;
  • doskonalenie współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi;
  • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz świadomości i odpowiedzialności za wykonywaną pracę na każdym stanowisku.


Jakość to My – każdy z nas odpowiada za jakość swojej pracy i wpływa na jakość usług świadczonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie funkcjonuje System Zarządzania Jakością, spełniający wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2009. ISO – International Organization for Standarization – jest federacją krajowych organizacji normalizacyjnych. Do jej członków założycieli należy Polski Komitet Normalizacyjny.

System Zarządzania Jakością zobowiązuje do zwiększenia nacisku na efektywną obsługę interesantów. Klient jest wyczerpująco informowany o procedurze świadczenia usługi administracyjnej. Zastosowanie monitorowania usług i mierzenia poziomu zadowolenia interesantów z realizacji spraw przyczynia się do zwiększenia skuteczności zarządzania. Wprowadzamy mechanizmy ciągłego doskonalenia organizacji pracy poprzez gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach klientów, zdobytej w trakcie dotychczasowej i bieżącej współpracy. Aby zracjonalizować gospodarowanie środkami publicznymi, zainicjowano „politykę skrzętności’. Umożliwi ona zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji.

Usystematyzowano procedury, określono w sposób przejrzysty odpowiedzialność i uprawnienia na wszystkich szczeblach zarządzania. W poszczególnych wydziałach stworzono jasne cele działania, określono też zamierzenia, które mają zostać osiągnięte w przyszłości. Dzięki temu lepiej zarządzamy zasobami kadrowymi, co w sposób istotny wpływa na usprawnienie pracy.

Przejrzyste opisanie procedur sprawiło również, że nowo zatrudniani pracownicy szybciej adaptują się w swoim miejscu pracy, a cała kadra lepiej zna cele poszczególnych wydziałów i całego urzędu. Pracownicy mają świadomość, że tylko osobista odpowiedzialność za jakość pracy i identyfikacja z instytucją gwarantują osiągnięcie celów polityki jakości.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 30.03.2009, Ilość wejść: 4399, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy