Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Polityka Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

W celu rzetelnej realizacji misji „Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa” wdrożono System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jako istotny element zarządzania jakością w urzędzie. Eliminowanie wszelkiego rodzaju źródeł powstawania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych wpływa pozytywnie na postrzeganie organizacji oraz przyczynia się do zwiększenia poziomu zaufania obywateli do administracji publicznej, zapewniając przy tym bezpieczne warunki pracy.

Kierownictwo urzędu wskazało istotę i wagę zagadnień związanych z występowaniem zagrożeń korupcyjnych. W celu zapobiegania ich występowaniu, wypracowano kulturę organizacyjną sprzyjającą utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, m.in. poprzez:

  • spotkania z pracownikami na wszystkich szczeblach zarządzania,
  • wdrożenie zasady „otwartych drzwi”,
  • badanie opinii pracowników na temat komunikacji oraz umożliwienie zgłaszania wniosków w tym zakresie,
  • informowanie wszystkich pracowników o sprawach dotyczących pracy urzędu (Biuletyn Dyrektora Generalnego, intranet itp.),
  • angażowanie pracowników w pracę zespołową przy projektach realizowanychw urzędzie.

Wszyscy pracownicy urzędu zapoznali się z zasadami opracowanej Polityki Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, mającej na celu eliminowanie wszelkiego rodzaju źródeł powstawania potencjalnych zagrożeń korupcyjnych.

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 30.01.2014, Ilość wejść: 2066, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie