Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Urząd w liczbach

Biuro Wojewody

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00-16.00

gab@mazowieckie.pl

 Urząd w liczbach - 2015 rok:
 • Ilość odsłon strony internetowej www.mazowieckie.pl - 9 900 000,
 • Ilość publikacji na głównej stronie internetowej urzędu - 503,
 • Ilość zapowiedzi wydarzeń w kalendarzu www.mazowieckie.pl - 529,
 • Liczba pytań dziennikarskich/odpowiedzi prasowych - 1305,
 • Liczba konferencji prasowych i innych wydarzeń z udziałem dziennikarzy - 71,
 • Liczba komunikatów prasowych wysłanych do mediów - 179,
 • Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie odznaczeń państwowych – 4485 (w tym 509 wniosków o nadanie wyższych odznaczeń państwowych oraz 3976 wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie),
 • Liczba przedsięwzięć objętych patronatem honorowym i przystąpień do komitetów honorowych – 233,
 • Liczba wystaw organizowanych w MUW – 23,
 
Urząd w liczbach - 2014 rok:
 • Ilość odsłon strony internetowej www.mazowieckie.pl - 6 300 000,
 • Ilość publikacji na głównej stronie internetowej urzędu - 573,
 • Ilość zapowiedzi wydarzeń w kalendarzu www.mazowieckie.pl - 610,
 • Liczba pytań dziennikarskich/odpowiedzi prasowych - 941,
 • Liczba konferencji prasowych i innych wydarzeń z udziałem dziennikarzy - 75,
 • Liczba komunikatów prasowych wysłanych do mediów - 199,
 • Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie odznaczeń państwowych – 5355 (w tym 713 wniosków o nadanie wyższych odznaczeń państwowych oraz 4642 wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie),
 • Liczba przedsięwzięć objętych patronatem honorowym i przystąpień do komitetów honorowych – 230,
 • Liczba wystaw organizowanych w MUW – 25,
 • Liczba posiedzeń Kolegium Wojewody – 3,
 • Liczba spotkań wojewody z organizacjami pozarządowymi – 115,
 • Liczba spotkań forów działających przy wojewodzie – 19,
 • Liczba posiedzeń plenarnych Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie – 4,
 • Liczba posiedzeń prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie – 4,
 • Liczba posiedzeń Zespołu ds. Oświaty Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie – 3.
 
Urząd w liczbach - 2013 rok:
 
 • Ilość odsłon strony internetowej www.mazowieckie.pl - 7 890 000,
 • Ilość publikacji na głównej stronie internetowej Urzędu - 584,
 • Ilość zapowiedzi wydarzeń w kalendarzu www.mazowieckie.pl - 590,
 • Liczba pytań dziennikarskich/odpowiedzi prasowych - 1115,
 • Liczba konferencji prasowych i innych wydarzeń z udziałem dziennikarzy - 110,
 • Liczba komunikatów prasowych wysłanych do mediów - 262,
 • Ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków o odznaczenia państwowe - 4651 (3800 wniosków o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i 851 wniosków o nadanie wyższych odznaczeń państwowych),
 • Ilość rozpatrywanych wniosków o przyznanie patronatów honorowych i przystąpienie do komitetów honorowych - 276,
 • Ilość wystaw zorganizowanych na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 22,
 • Liczna posiedzeń Kolegium Wojewody -  4,
 • Liczba spotkań wojewody z organizacjami pozarządowym - 120,
 • Liczba spotkań forów działających przy wojewodzie -  24,
 • Liczba posiedzeń plenarnych Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie -  4,
 • Liczba posiedzeń prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznegow Warszawie -  4,
 • Liczba posiedzeń Zespołu ds. Oświaty Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznegow Warszawie - 2.
 
  Urząd w liczbach - 2012 rok:
 
 • Ilość odsłon strony internetowej www.mazowieckie.pl - 6 400 000,
 • Ilość publikacji na głównej stronie internetowej Urzędu - 650,
 • Ilość zapowiedzi wydarzeń w kalendarzu www.mazowieckie.pl - 901,
 • Liczba pytań dziennikarskich/odpowiedzi prasowych - 1070,
 • Liczba konferencji prasowych i innych wydarzeń z udziałem dziennikarzy - 81,
 • Liczba komunikatów prasowych wysłanych do mediów - 220,
 • Ilość spotkań wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego  - 15,
 • Ilość spotkań wojewody z organizacjami pozarządowymi - 45,
 • Ilość spotkań for i organizacji pozarządowych działających przy wojewodzie - 78,
 • Liczba posiedzeń Kolegium Wojewody - 4,
 • Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego: prezydium - 4, plenarne - 5,
 • Liczba posiedzeń zespołów i grup roboczych Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego – 6,
 • Ilość opinii i stanowisk Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego – 8 (5 opinii WKDS i 3 stanowiska zespołów roboczych),
 • Ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków o odznaczenia państwowe - 5267 (4615 wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i 652 wnioski o nadanie wyższych odznaczeń państwowych),
 • Ilość przyznanych patronatów wojewody - 188,
 • Ilość komitetów honorowych, do których przystąpił wojewoda - 16,
 • Ilość wystaw zorganizowanych na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 24.
 
 Urząd w liczbach - 2011 rok:
 
 • Ilość odsłon strony internetowej www.mazowieckie.pl - 4 822 000,
 • Ilość publikacji na głównej stronie internetowej Urzędu - 723,
 • Ilość zapowiedzi wydarzeń w kalendarzu www.mazowieckie.pl - 1601,
 • Liczba pytań dziennikarskich/odpowiedzi prasowych - 1416,
 • Liczba konferencji prasowych i innych wydarzeń z udziałem dziennikarzy - 135,
 • Liczba komunikatów prasowych wysłanych do mediów - 247,
 • Ilość spotkań wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego  - 17,
 • Liczba posiedzeń Kolegium Wojewody - 6,
 • Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego: prezydium - 4, plenarne - 3,
 • Liczba posiedzeń zespołów i grup roboczych Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego – 2 (Zespół ds. Oświaty - 1, Zespół ds. Ochrony Zdrowia - 1),
 • Ilość opinii i stanowisk Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego – 1,
 • Ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków o odznaczenia państwowe - 5048 ( 4264 wnioski o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i 784 wnioski o nadanie wyższych odznaczeń państwowych),
 • Ilość przyznanych patronatów wojewody - 182,
 • Ilość komitetów honorowych, do których przystąpił wojewoda - 30,
 • Ilość wystaw zorganizowanych na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 19.
 
 Urząd w liczbach - 2010 rok:
 
 • Ilość odwiedzin strony internetowej www.mazowieckie.pl - 2 990 500,
 • Ilość publikacji na głównej stronie internetowej Urzędu - 839,
 • Ilość zapowiedzi wydarzeń w kalendarzu www.mazowieckie.pl - 2011,
 • Ilośc spotkań wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego - 19,
 • Liczba posiedzeń prezydium i posiedzeń plenarnych Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego - 8,
 • Liczba posiedzeń zespołów i grup roboczych Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego - 3,
 • Ilość opinii i stanowisk Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego - 1,
 • Liczba posiedzeń Kolegium Wojewody - 4,
 • Ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków o odznaczenia państwowe - 5306,
 • Ilość przyznanych patronatów wojewody - 176,
 • Ilość komitetów honorowych, do których przystąpił wojewoda - 21,
 • Ilość zorganizowanych wystaw na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 20.
 
 
 Urząd w liczbach - 2009 rok:
 
 • Ilość odwiedzin strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 1 700 000 (od 27 kwietnia 2009 r.),
 • Ilość publikacji, aktualności na stronie internetowej www.mazowieckie.pl - 532,
 • Ilość spotkań wojewody z organizacjami pozarządowymi - 38,
 • Ilośc spotkań for organizacji pozarządowych działających przy wojewodzie - 59,
 • Ilość spotkań Rady ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - 10,
 • Ilośc spotkań wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego - 14,
 • Ilośc konferencji zorganizowanych przez wojewodę - 3,
 • Ilość zapowiedzi wydarzeń w kalendarzu na stronie internetowej www.mazowieckie.pl - 1378,
 • Liczba posiedzeń prezydium i posiedzeń plenarnych Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego - 9,
 • Liczba posiedzeń zespołów i grup roboczych Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego - 9,
 • Liczba konferencji Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego - 1,
 • Ilość opinii i stanowisk Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego - 2.
 • Ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków o odznaczenia państwowe - 5311
 • Ilość przyznanych patronatów wojewody - 169
 • Ilość komitetów honorowych, do których przystąpił wojewoda - 22
 • Ilość zorganizowanych wystaw na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 26


 

 
 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 12.01.2010, Ilość wejść: 3783, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy