Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Kolegium Wojewody

 Kolegium Wojewody jest organem doradczym we wszystkich istotnych sprawach związanych z realizacją zadań Wojewody
 

 Przedmiotem obrad Kolegium jest analiza, formułowanie ocen, opiniowanie wniosków - w szczególności w zakresie:

  • realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz ustaleń Rady Ministrów, 
  • obronności i bezpieczeństwa państwa na obszarze województwa,
  • koordynacji współdziałania służb zespolonych, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie oraz ich współpracy z wydziałami i biurami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
  • współdziałania wojewody z organami jednostek samorządu terytorialnego;
  • opracowywania planów i programów działania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie oraz jednostek organizacyjnych podległych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych.

 Członkami Kolegium są:

  • wojewoda,
  • wicewojewodowie,
  • dyrektor generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 
  • dyrektor Biura Wojewody, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektor Wydziału Prawnego, dyrektor Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
  • kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich
Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 04.08.2009, Ilość wejść: 10541, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie