Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Oddział Zamówień Publicznych

BIP

Oddział Zamówień Publicznych

kierownik

Artur Bogdanowicz
tel. 22 695 66 85
faks 22 695 60 19
wejście B, piętro I, pokój nr 182
e-mail abogdanowicz@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Zamówień Publicznych:

 

 1. powadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz urzędu
 2. monitorowanie zamówień publicznych udzielanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej
 3. nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych
  w urzędzie
 4. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień w urzędzie
 5. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz postępowań odwoławczych
 6. weryfikacja faktur i rachunków pod kątem zgodności z przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi
 7. opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi urzędu, zbiorczych informacji z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych
  w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 1169, Rejestr zmian