Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Oddział Organizacji i Kontroli Zarządczej

BIP

kierownik

Olga Jarmołowicz
tel. 22 695 64 12
faks 22 695 62 87
wejście B, parter, pokój nr 58
e-mail ojarmolowicz@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Organizacji i Kontroli Zarządczej:

 1. opracowywanie projektów zarządzeń w sprawie ustalania i nowelizacji Statutu i Regulaminu Organizacyjnego urzędu
 2. opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych ustalonych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich i Państwowej Straży Rybackiej
 3. prowadzenie spraw zmierzających do rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami
 4. opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych biura
 5. opiniowanie projektów regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych urzędu
 6. opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody i Dyrektora Generalnego dotyczących funkcjonowania urzędu
 7. prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego
 8. realizowanie zadań związanych ze stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej urzędu
 9. koordynacja działań związanych z zawartością strony intranetowej urzędu
 10. koordynacja realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym prowadzeniu rejestru pisemnych wniosków o dostęp oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 11. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą, w tym m.in. koordynacja realizacji zadań związanych z planem działania urzędu, analizą ryzyka, samooceną kontroli zarządczej
 12. prowadzenie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
 13. przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień do kontroli oraz prowadzenie ich rejestrów
 14. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do biura
 15. udział w projektach realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i ministerstwa dotyczących obsługi klienta, w tym koordynowanie obsługi klienta w Urzędzie, obsługa infolinii "Obywatel" oraz prowadzenie punktu informacyjnego urzędu
 16. prowadzenie spraw w zakresu zapewnienia bezpłatnej pomocy tłumacza języka, w tym polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego oraz systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 17. obsługa sekretariatu biura.

  Oddział Organizacji i Kontroli Zarządczej BKO-I zajmuje się koordynacją udostępniania informacji publicznej w urzędzie. Tryb i zasady udostępniania informacji publicznej oraz proponowany wzór wniosku znajdują się w zakładce "Jak uzyskać informację publiczną".
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 10128, Rejestr zmian