Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Oddział Obsługi Wojewody

BIP

Kierownik:

Karolina Kiliś - Górecka
Tel. 22 695 60 64
wejście C, II piętro, pokój nr 238
e-mail: kkilis@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału:

  1. organizacja uczestnictwa Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora w uroczystościach państwowych i innych wydarzeniach na terenie województwa mazowieckiego; 
  2. organizacja i obsługa wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
  3. rozpatrywanie wystąpień dotyczących przyjęcia przez Wojewodę patronatów i udziału w komitetach honorowych oraz przygotowywanie na nie odpowiedzi; 
  4. przygotowywanie listów gratulacyjnych i kurtuazyjnych, wynikających z funkcji reprezentacyjnych Wojewody i Wicewojewodów; 
  5. realizacja zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę zaproszeń, patronatów i udziału w komitetach honorowych; 
  6. organizacja spotkań i narad z udziałem Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora; 
  7. prowadzenie wewnętrznego rejestru skarg, wniosków i petycji;
  8. zapewnienie obsługi organizacyjnej pracy Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 21051, Rejestr zmian