Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Oddział Prezydialny

BIP

Kierownik:


Tel.
wejście, II piętro, pokój
e-mail:


Zadania Oddziału:

1. organizacja współpracy Wojewody z parlamentarzystami, organami jednostek samorządu terytorialnego, partiami politycznymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi;
2. organizacja współpracy Wojewody ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, w tym współpracy wynikającej z udziału Wojewody w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
3. koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;
4. przygotowanie i obsługa oficjalnych wizyt Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego w uroczystościach państwowych i innych wydarzeniach na terenie województwa mazowieckiego;
5. obsługa wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
6. prowadzenie rejestru zespołów opiniodawczo-doradczych tworzonych przez Wojewodę;
7. rozpatrywanie wystąpień dotyczących przyjęcia przez Wojewodę patronatów i udziału w komitetach honorowych oraz przygotowywanie na nie odpowiedzi;
8. przygotowywanie listów gratulacyjnych i kurtuazyjnych, wynikających z funkcji reprezentacyjnych Wojewody i Wicewojewodów;
9. realizacja zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę zaproszeń, patronatów i udziału w komitetach honorowych;
10. organizacja spotkań i narad z udziałem Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
11. przygotowywanie analiz i opracowań na potrzeby Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora Generalnego, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora;
12. zapewnienie obsługi organizacyjnej pracy Wojewody, Wicewojewodów, Dyrektora i Zastępcy Dyrektora.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 21876, Rejestr zmian