Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Główny Księgowy Urzędu

BIP

Główny Księgowy Urzędu

Główny Księgowy 

Elżbieta Rawdanowicz
tel. 22 695 65 12
faks 22 695 60 62
wejście B, parter, pokój 62
e-mail erawdanowicz@mazowieckie.pl


Zadania Głównego Księgowego Urzędu:

1) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i sporządzaniem okresowych sprawozdań z wykonania budżetu;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

5) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności zapisów księgowych w urządzeniach księgowych ze sprawozdaniem i bilansem;

6) nadzór nad rozliczaniem i ewidencjonowaniem środków finansowych w ramach programów współfinansowanych przez Unie Europejską;

7) monitorowanie płynności i stanu rachunków Wojewody;

8) realizacja zadań związanych z egzekucją należności publicznych;

9) realizacja zadań związanych z egzekucją należności cywilnoprawnych;

10) nadzorowanie i ustalanie przypadających Wojewodzie należności oraz podejmowanie w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Ostrowska, 02.11.2016, Ilość wejść: 798, Rejestr zmian