Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Samodzielne Stanowisko do spraw Seniorów

23.05.2016

Samodzielne Stanowisko do spraw Seniorów WPS-VIII

Halina Stachura-Olejniczak

Radca Wojewody

 

hstachura-olejniczak@mazowieckie.pl

tel. 22 695 71 07

faks 22 695 71 01

I p. pokój 15

 

       

 


      

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres działania:

 1. prowadzenie spraw w ramach  rządowych programów z zakresu polityki społecznej adresowanych do seniorów;
 2. monitorowanie sytuacji osób starszych w zakresie dostępności i poziomu usług socjalnych, w tym opiekuńczych;
 3. prowadzenie prac dotyczących oceny stanu i efektywności pomocy społecznej w zakresie dotyczącym usług i świadczeń na rzecz osób starszych;
 4. przygotowywanie informacji, opracowań i raportów dotyczących sytuacji osób starszych;
 5. prowadzenie spraw z zakresu Programu „Senior – WIGOR”, a w szczególności:
  a) udzielanie informacji o zasadach programu i warunkach konkursu,
  b) ocenianie ofert pod względem formalnym oraz wstępnym merytorycznym i przekazywanie zakwalifikowanych ofert do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  c) promowanie założeń programu wśród jednostek samorządu gminy i powiatu oraz inicjowanie powstawania dziennych domów „Senior – WIGOR”,
  d) monitorowanie  realizacji założeń programu i przyjętych wskaźników,
  e) sporządzanie kwartalnych i rocznych informacji o sposobie realizacji programu.
 6. współpraca z Departamentem Polityki Senioralnej MRPiPS, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, uniwersytetami III wieku i innymi  partnerami działającymi na rzecz osób starszych.
 7. rozpatrywanie  skarg, wniosków i petycji oraz interwencji  w zakresie realizowanych spraw.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Szanter, 23.05.2016, Ilość wejść: 1270, Rejestr zmian