Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy

BIP

Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy - WSC-VII

Kierownik Oddziału
Anna Kamińska
e-mail: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl
faks: 22 831 53 73

Informacje - kliknij

 

Zakres działania:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach, związanych z legalizacją pobytu czasowego w celu wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
  • prowadzenie postępowań administracyjnych,
  • dokonywanie sprawdzeń w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców i Systemie Informacyjnym Schengen,
  • dokonywanie wpisów w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców,
  • prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia udzielonych zezwoleń,
  • prowadzenie rejestrów wojewody w zakresie realizowanych w Oddziale zadań,
  • prowadzenie statystyk w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Kierowanie zawiadomień do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wniosków o ukaranie do sądów.
 3. Współpraca z własciwymi starostami w sprawach dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 4. Współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu legalizacji pobytu czasowego i pracy cudzoziemców.
 5. Współpraca z placówkami konsularnymi państw obcych w sprawach z zakresu legalizacji pobytu czasowego i pracy cudzoziemców.
 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Wydawanie zaświadczeń, a także udzielanie informacji organom administracji rządowej i samorządowej, sądom, organom ścigania.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Lewandowski, 13.05.2014, Ilość wejść: 59045, Rejestr zmian