Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Samodzielne Stanowisko do Spraw Analiz i Kształcenia w Ratownictwie Medycznym

BIP
17.05.2016

Samodzielne Stanowisko do Spraw Analiz i Kształcenia w Ratownictwie Medycznym


Zadania

  1. analiza raportów i prowadzenie spraw wynikających z raportów Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego i lekarzy koordynatorów centrum dyspozytorskich
  2. sporządzanie studium przypadku zdarzeń mnogich i masowych
  3. prowadzenie spraw dotyczących naprawienia szkody wynikłej w następstwie udzielenia pierwszej pomocy
  4. sporządzanie i analiza zestawień, opracowań dotyczących ochrony zdrowia, w tym ratownictwa medycznego
  5. sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia
  6. prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z obszaru województwa oraz prowadzenie rejestru jednostek współpracujących z systemem, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych o wpisaniu jednostki do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub jej wykreśleniu
  7. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych.
Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 17.05.2016, Ilość wejść: 951, Rejestr zmian