Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Aktualności

 • Ogłoszenie o zamiarze powołania na członka Rady MOW NFZ
  Informujemy, że w >Biuletynie Informacji Publicznej< opublikowane zostało ogłoszenie o zamiarze powołania na członka Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 • Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:
  1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie reumatologii.
  Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: reumatoidalne.zs@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 241 oraz 22 53 00 206.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pod linkiem:
  http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-115-wczesne%20wykrywanie%20reumatoidalneqo.html

 • Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.
  Informujemy, że w dniu 14 listopada 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:
  1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: onkologiczne leczenie skojarzeniowe (tzn. udziela świadczeń łącznie w zakresie chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii).
  Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: nowotwory.gs@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 265 oraz 22 53 00 251.
  Więcej informacji znajdą Państwo >tutaj<

 • Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem "Psychoterapia jest dla ludzi"
  Więcej informacji znajdą Państwo >tutaj<
  * Ulotka
  * Plakat

 • Projekt "Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju"
  Zachęcamy lekarzy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Centrum Medyczny Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.
  W ramach projektu realizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w dziedzinach: geriatria, chirurgia onkologiczna, hematologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, reumatologia, medycyna rodzinna.
  Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów dojazdu i zakwaterowania w czasie kursu.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej CMKP pod linkiem: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/
 • Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa mazowieckiego
  Infomujemy, że zgodnie z wynikającym z art. 95a ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) obowiązkiem publikacji map potrzeb zdrowotnych, w >Biuletynie Informacji Publicznej< Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została opublikowana zaktualizowana wersja Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa mazowieckiego. 
 • Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych
  W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych uprzejmie informujemy, że podmiot o nazwie: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 29/8, jest spółką prawa handlowego i nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

  Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą nie są zobowiązane do wnoszenia jakichkolwiek wpłat na konto w/w spółki. Wpisywanie się do Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych oraz wnoszenie opłat za rejestrację jest wyłącznie dobrowolnie.

 • Nowy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Warszawie na ulicy Nugat 3
  Informujemy, iż od dnia 1 marca 2016 roku prowadzone przez Fundację Edukacji Społecznej Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne zostały przeniesione z lokalizacji: Nowogrodzka 82 i Żelazna 79 pod adres Nugat 3 przy Centrum Medycyny Podróży i Rehabilitacji w Warszawie. Testy w kierunku HIV oraz poradnictwo okołotestowe są dostępne w środy, piątki i soboty od 10.00 do 14.00 oraz od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00.
 • Wnioski o zmianę miejsca odbywania specjalizacji
  Informujemy, że z uwagi na przeprowadzane 2 razy w roku postępowania kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji, na które przeznaczane są dostępne w terminach tych postępowań wolne miejsca szkoleniowe w poszczególnych dziedzinach medycyny, w terminach:
  - od 1 lutego do 15 kwietnia każdego roku,
  - od 1 września do 15 listopada każdego roku,
  wstrzymane zostaje rozpatrywanie wniosków o zmianę miejsca odbywania szkolenia specjalizacyjnego składanych przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji. Uzyskanie odpowiedzi na podanie o zmianę miejsca szkolenia będzie możliwe poza wskazanymi terminami.

 • Roczne informacje o programach polityki zdrowotnej
  Przypominamy o obowiązku przekazania rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok, wynikającym z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.). Szczegółowe wytyczne znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. z 2015 r. poz. 1867) oraz w INSTRUKCJI dot. programów polityki zdrowtnej, przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Przekazujemy do wykorzystania również elektroniczną wersję zestawienia tabelarycznego.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 01.03.2011, Ilość wejść: 41855, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy