Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewoda Mazowiecki

 

Wojewoda Mazowiecki:

Zdzisław Sipiera

 

wojewoda@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

Sekretariat wojewody:

 

tel. 22 695 65 88

fax. 22 695 65 89

 

Informacje o działalności urzędu:

 

tel. 22 695 69 95

 

Przyjmowanie interesantów:

 

plac Bankowy 3/5, wejście C, piętro I, pok. 131

Poniedziałek: 16.00 - 18.00

Tel. 22 695 72 10

 

Więcej informacji - kliknij w link

 

Zdzisław Sipiera był starostą powiatu pruszkowskiego od 2014 roku oraz w latach 1998 - 2002. Wcześniej pracował w samorządzie warszawskim jako wiceburmistrz Pragi-Północ (2002-2005) i burmistrz Woli (2005-2006). Pełnił również funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie (1991 – 1996). Był radnym od 1994 roku, w 2001 r. tworzył struktury Prawa i Sprawiedliwości.

 

Ukończył administrację i prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest również absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się polityką, sportem i turystyką.

 

Wojewoda Mazowiecki sprawuje funkcję:

 przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,

 zwierzchnika zespolonej administracji rządowej,

 organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,

 organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,

 reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Do kompetencji Wojewody Mazowieckiego należą sprawy:

 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

 Wydziału Finansów,

 Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego,

 Wydziału Kontroli,

 Wydziału Prawnego.

Ponadto wojewodzie podlegają:

 Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

 Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu

 Komendant Stołeczny Policji 

 Mazowiecki Kurator Oświaty 

 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 


 Administracja rządowa

 Zespolone służby, inspekcje i straże

 Jednostki podporządkowane

 Administracja niezespolona

 Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 30.03.2009, Ilość wejść: 726932, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry