Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

2013

 

 PODZIĘKOWANIA DLA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Rok 2013

  od Pani Eleonory Rosmańskiej - Prezesa Rady Oddziału PTSR, za wsparcie organizacji koncertu charytatywnego w ramach ogólnopolskiej akcji na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane "SyMfoniaSerc" 
  od Pani Justyny Nowak-Sobotty - Dyrektora DPS w Młodzieszynie, za okazane wsparcie rzeczowe.
   od Pani Wandy Traczyk - Stawskiej - Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstanców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy AK, za autentyczne zainteresowanie i wdrożenie działań sprawczych, których efektem są prace renowacyjne prowadzone na Cmentarzu Powstanców Warszawy
   od Stajni Borowy Staw, za pomoc w organizacji XXXVI Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Ujeżdżaniu oraz Festynu Regionalnego
  od Pana Mariana Zalewskiego - Członka Zarządu TVP, za uczestnictwo w procesie cyfryzacji kraju
   od Pana Prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka-Przewodniczacego, za ufundowanie nagród dla laureatów 54 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
   od Pani Bogusławy Kornaszewskiej-dyrektor XLII LO im. Marii Konopnickiej i Grzegorza Gęsikowskiego-katechety, za charytatywne wsparcie 7 tygodnia misyjnego w Konopie
   od Pani Anny Mośkiewicz-koordynatora projektu, za objęcie patronatem konferencji naukowej " Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna? - czyli o historii, perspektywach i problemach gospodarki przestrzennej"
   od Pana Bogdana Millera-Prezesa, za patronat honorowy nad zawodami sportowo-obronnymi.
   od Pana Pawła Mireckiego - Dyrektora ZP nr.7 im. Szczepana Bońkowskiego, za przekazanie dyplomów - nagród dla zwycięskich drużyn etapu finałowego V Międzywojewódzkiego Konkursu "Czuję się obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej"
   od Pana Jacka Całusa - prezesa Zarządu Związku Pracodawców i Mazowsza, za udział i wystąpienie podczas konferencji "Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju - szanse, wyznania"
   od Panów Jacka Olrycha, Szczepana Ostasza i Tadeusza Markiewicza, za dotychczasowe starania o obwodnicę Marek
   od Pani Lucyny Wiśniewskiej - dyrektora PSSE w Radomiu, za okazane wsparcie w popularyzowaniu idei prozdrowotnych podczas VIII Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013
   od Bibioteki SP im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, za wspieranie młodych talentów w XIII edycji wojewódzkiego konkursu " Tomik Literacki Młodych Autorów"
   od Pana Jana Nowaka - Dyrektora Domu Dziecka w Równem, za objęcie patronatem IV Mazowieckiego Konkursu Plastycznego "Tęczowy Świat Krzysia-Papugi"
   od Pani Barbary Ochmańskiej, za udzielony patronat honorowy w VI gminnym konkursie "Wyszków - moje miasto"
   od Pana Andrzeja Zygfarskiego - Prezesa Zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego GAMBIT, za pomoc i współpracę przy organizacji Międzynarodowego Turnieju Szachowego
  od Pana Grzegorz Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa, za zaangażowanie i pomoc w organizacji I Regionalnego Forum Gospodarczego
   od Michała Boszki - Starosty Płockiego, za udział i współpracę w organizacji XIV Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach
   od Pani Krystyny Hajduk-Popławskiej - Prezea, za dobrze układającą się współpracę z Warszawskim Stowarzyszeniem Plastyków
   od Pana Włodzimierza Paszyńskiego - z-cy prezydenta m st. Warszawy, za udostępnienie sali na zorganizowanie uroczystej konferencji
   od Przewodniczącego Wołyńskiej Państwowej Administracji Obwodowej z okazji obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja
   od Banku Żywności w Płocku, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności
   od Włodzimierz Karpiński - Sekretarz Stanu MAC, za przekazanie informacji, o wykorzystaniu środków unijnych
  od fundacji KSK, za wsparcie udzielone fundacji podczas realizacji projektu "Białorusko-polska wymiana kulturowa"
  od Pan Krzysztofa Świderka - Konsula Generalnego RP w Winnicy [UKRAINA], za przygotowanie paczek świąteczno-noworocznych Rodakom mieszkającym na Ukrainie
  od Pani Małgorzaty Mroczkowskiej - Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego, za patronat honorowy i ufundowanie nagrody w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Pamiętajcie o ogrodach"  
  od Pani Joanny Szymańskiej - Wójta Gminy Młodzieszyn, za uznanie odbudowy mostu na rzece Bzura w miejscowości Kamion za zadanie priorytetowe oraz za wnioskowanie do MSWiA o przyznanie środków z rezerwy celowej.
     
     
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 02.01.2013, Ilość wejść: 5235, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry