Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

2013

 

 PODZIĘKOWANIA DLA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Rok 2013

  od Pani Eleonory Rosmańskiej - Prezesa Rady Oddziału PTSR, za wsparcie organizacji koncertu charytatywnego w ramach ogólnopolskiej akcji na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane "SyMfoniaSerc" 
  od Pani Justyny Nowak-Sobotty - Dyrektora DPS w Młodzieszynie, za okazane wsparcie rzeczowe.
   od Pani Wandy Traczyk - Stawskiej - Społeczny Komitet ds. Cmentarza Powstanców Warszawy przy Światowym Związku Żołnierzy AK, za autentyczne zainteresowanie i wdrożenie działań sprawczych, których efektem są prace renowacyjne prowadzone na Cmentarzu Powstanców Warszawy
   od Stajni Borowy Staw, za pomoc w organizacji XXXVI Mistrzostw Warszawy i Mazowsza w Ujeżdżaniu oraz Festynu Regionalnego
  od Pana Mariana Zalewskiego - Członka Zarządu TVP, za uczestnictwo w procesie cyfryzacji kraju
   od Pana Prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka-Przewodniczacego, za ufundowanie nagród dla laureatów 54 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
   od Pani Bogusławy Kornaszewskiej-dyrektor XLII LO im. Marii Konopnickiej i Grzegorza Gęsikowskiego-katechety, za charytatywne wsparcie 7 tygodnia misyjnego w Konopie
   od Pani Anny Mośkiewicz-koordynatora projektu, za objęcie patronatem konferencji naukowej " Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna? - czyli o historii, perspektywach i problemach gospodarki przestrzennej"
   od Pana Bogdana Millera-Prezesa, za patronat honorowy nad zawodami sportowo-obronnymi.
   od Pana Pawła Mireckiego - Dyrektora ZP nr.7 im. Szczepana Bońkowskiego, za przekazanie dyplomów - nagród dla zwycięskich drużyn etapu finałowego V Międzywojewódzkiego Konkursu "Czuję się obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej"
   od Pana Jacka Całusa - prezesa Zarządu Związku Pracodawców i Mazowsza, za udział i wystąpienie podczas konferencji "Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju - szanse, wyznania"
   od Panów Jacka Olrycha, Szczepana Ostasza i Tadeusza Markiewicza, za dotychczasowe starania o obwodnicę Marek
   od Pani Lucyny Wiśniewskiej - dyrektora PSSE w Radomiu, za okazane wsparcie w popularyzowaniu idei prozdrowotnych podczas VIII Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013
   od Bibioteki SP im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie, za wspieranie młodych talentów w XIII edycji wojewódzkiego konkursu " Tomik Literacki Młodych Autorów"
   od Pana Jana Nowaka - Dyrektora Domu Dziecka w Równem, za objęcie patronatem IV Mazowieckiego Konkursu Plastycznego "Tęczowy Świat Krzysia-Papugi"
   od Pani Barbary Ochmańskiej, za udzielony patronat honorowy w VI gminnym konkursie "Wyszków - moje miasto"
   od Pana Andrzeja Zygfarskiego - Prezesa Zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego GAMBIT, za pomoc i współpracę przy organizacji Międzynarodowego Turnieju Szachowego
  od Pana Grzegorz Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa, za zaangażowanie i pomoc w organizacji I Regionalnego Forum Gospodarczego
   od Michała Boszki - Starosty Płockiego, za udział i współpracę w organizacji XIV Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach
   od Pani Krystyny Hajduk-Popławskiej - Prezea, za dobrze układającą się współpracę z Warszawskim Stowarzyszeniem Plastyków
   od Pana Włodzimierza Paszyńskiego - z-cy prezydenta m st. Warszawy, za udostępnienie sali na zorganizowanie uroczystej konferencji
   od Przewodniczącego Wołyńskiej Państwowej Administracji Obwodowej z okazji obchodów 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-maja
   od Banku Żywności w Płocku, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności
   od Włodzimierz Karpiński - Sekretarz Stanu MAC, za przekazanie informacji, o wykorzystaniu środków unijnych
  od fundacji KSK, za wsparcie udzielone fundacji podczas realizacji projektu "Białorusko-polska wymiana kulturowa"
  od Pan Krzysztofa Świderka - Konsula Generalnego RP w Winnicy [UKRAINA], za przygotowanie paczek świąteczno-noworocznych Rodakom mieszkającym na Ukrainie
  od Pani Małgorzaty Mroczkowskiej - Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego, za patronat honorowy i ufundowanie nagrody w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Pamiętajcie o ogrodach"  
  od Pani Joanny Szymańskiej - Wójta Gminy Młodzieszyn, za uznanie odbudowy mostu na rzece Bzura w miejscowości Kamion za zadanie priorytetowe oraz za wnioskowanie do MSWiA o przyznanie środków z rezerwy celowej.
     
     
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 02.01.2013, Ilość wejść: 5429, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry