Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

 Podziękowania dla wojewody mazowieckiego

Rok 2011

 

grudzień    
     
13.12 od Agnieszki Żukowskiej-prezes zarządu fundacji Aktywni Razem, za objęcie patronatem honorowym 6.Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka"
13.12 od Akradiusza Kosińskiego-prezes stowarzyszenia Projekt Brwinów, za objęcie patronatem honorowym gry miejskiej.
02.12 od Kazimierza Kuberskiego-zastepcy dyrektora biura spraw zagranicznych, a umożliwienie delegacji z Ukrainy wizyty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i za dobrą współpracę z urzędem.
     
listopad    
24.11 od Józefa Wańka-dyrektora RCKiK w Radomiu, za objęce patronatem uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz podsumowania IX edycji akcji "Zostań Honorowym Dawcą Krwi - Podaruj innym dni"
23.11 od Sylwestra Sokolnickiego-Burmistrza Miasta i Gminy Serock,za pomoc i zaangażowanie przy budowie obwodnicy Serocka
18.11 od Jerzego Millera-Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za dotychczasową współpracę, postawę i zaangażowanie
15.11 od płk Janusza Rozwałka-Szefa Wojskowego Centrum Geograficznego, za współpracę, pomoc i sympatię dla WCG
     
październik    
10.10 od Mirosława Kłobukowskiego-Prezesa Zarządu MTBS, za udział wicewojewody Dariusza Piątka w obchodach XV-lecia MTBS
06.10 od Krzysztofa Fedorczyka-Starosty Węgrowskiego, za zaangażowanie w wielu sprawach dla dobra mieszkańców powiatu, za życzliwość i okazywną pomoc
03.10 od Gabriela Wieczorka-Wójta Gminy Sanniki, za podziękowanie za wieloletnią pracę w administracji rządowej
     
wrzesień    
29-30.09 od Sławomira Brodzińskiego-Head of Civil Service, Dyplom za 6th Quality Conference
28.09 od Wiktora Sankiewicza-dyrektora regionalnego KRUS w Warszawie, za udostępnienie sali konferencyjnej MUW na podsumowanie konkursu KRUS
26.09 od Zbigniewa Piotrowskiego-Burmistrza Radzymina, za osobisty udział w Uroczystościach 91 rocznicy Bitwy Warszawskiej w Radzyminie
22.09 od Antoniego Pacyfika Dydycza-Biskupa Drohiczyńskiego, za przesłane pozdrowienia z racji dożynek
21.09 od Zbigniewa Prusa-Dyrektora SP ZOZ-ZZ, Dyplom i medal z okazji 65-lecia szpitala w Makowie Mazowieckim
12.09 od Sławomira Kruślińskiego-Wójta Gminy Radzanów, za skuteczne realizowanie pomocy dla mieszkańców Gminy Radzanów poszkodowanych podczas huraganu z 14 lipca 2011
08.09 od Sławomira Macieja Mazura-Wójta Gminy Nieporęt, za zaszczycenie obecnością na uroczystości otwarcia nowej siedziby Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
01.09 od Andrzeja Pietrasiuka-Burmistrza Miasta Płońsk, za obecność podczas inauguracji Roku Szkolnego 2011/2012
01.09 od Włodzimierza Kwiecińskiego - Prezesa Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, za wsparcie podczas pobytu dzieci z Japonii na terenie naszego kraju
  od Artura Frankiewicza-Sekretarza Kapituły, za wsparcie i pomoc przy organizacji XVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Niepełnosprawnej
     
sierpień    
30.08 od Seweryna Chruścińskiego-Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz Się Do Nas" w bramkach i Iwony Zielak-Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, za patronat honorowy oraz wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
22.08 od Bolesława Samolińskiego-Konsultanta wojewódxkiego w dziedzinie alergologii dla obszaru Wojewódxtwa Mazowieckiego, za dotychczasową współpracę
12.08 od Mirosława Malewskiego-Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-technicznych RCKiK w Warszawie, za wsparcie w propagowaniu idei honorowego krwiodastwa
     
   lipiec    
19.07 od Sławomira Wasilczuka-Wójta gm.Korczew i Barbary Roszuk - Przewodniczacej Rady Gminy, za pomoc finansową na modernizację drogi powiatowej nr.3620W Korczew - Przekop -Drażniew
18.07  od Jerzego Stępnia - Dyrektora Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, za uroczyste spotkanie z uczestnikami konferencji.
18.07 od Iwony Kluczek-Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, za poparcie i osobiste wstawiennictwo w procesie nadania odznaczeń państwowych
 czerwiec    
 30.06 od Marek Wąsowski-Kapitan Sekcji Szkoleniowo-Regatowej YKP Warszawa, za objęcie patronatem honorowym regat żeglarskich z cyklu Omega Cup
 27.06 od Dariusza Pronobisa-Dyrektora ZSO im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie, za objęcie honorowym patronatem Ogólnopolskiego Konkursu "Polska Wieś w oczach młodych"
 22.06 od Elwiry Kozłowskiej-Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, za pomoc finansową przy organizacji Ogólnopolskich Prezentacji Osób Niepełnosprawnych
 22.06 od Haliny Szczepanek-Osińskiej - Prezes PTOZ, za objęcie honorowym patronatem konferencji "Pneumokoki priorytetem wśród szczepień dla warszawskich dzieci"
 21.06 od Bogdan Miller-Prezes ZW ZŻWP, za patronat nad zawodami sportowo-obronnymi
 17.06 od Adama Fronczaka-Podsekretarza Stanu, za wzorową postawę Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej, przy wdrażaniu ustawy
 11.06  od Zbigniewa Ptasiewicza-Prezesa, za życzliwość i wspieranie działalności stowarzyszenia  
 10.06  od Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka, za udział w uroczystej sesji rady miasta i wręczaniu tytułu Honorowego Obywatela Płocka premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu
  8.06  od Mieczysława Mariana Barańskiego-Konsula Honorowego Republiki Słowenii, za przystąpienie do Komitetu Organizacyjnego IX Wielkiego Pikniku Regiony Europy i Świata   
1.06 od Anny Wasilewskiej-koordynatora Primus Inter Pares, za współpracę przy organizacji etapu regionalnego województwa mazowieckiego 42.Edycji Konkursu na Najlepszego Studenta RP - Primus Inter Pares 2011
     
  maj    
 31.05  od Krzysztofa Fedorczyka-Starosty Węgrowskiego i Mariana Dzięcioła-Burmistrza Łochowa, za udział w uroczystej inauguracji obchodów roku Ignacego Jana Paderewskiego  
 25.05 od Vincenzo Manno, za objęcie patronatem honorowym wystawy Hanny Modrzejewskiej Nowosielskiej i Leszka Nowosielskiego pt.: "Una Vita per la ceramica"
 23.05  od Antoniego Tarczyńskiego - Starosty, za udział w uroczystościach jubileuszu 130-lecia działalności OSP w Mińsku Mazowieckim  
 22.05 od Andrzeja Zygarskiego-Prezes Zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego GAMBIT, za wsparcie przy organizacji XIV edycji Królewskiego Gambitu Radomia
 22.05 od Fundacji Mam Marzenie, za pomoc w organizaczji Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Krwi - Podziel się życiem
 20.05  od Małgorzaty Brzezińskiej - Konsula Honorowego Wielkie Brytanii, za obecność przedstawiciela oraz współpracę w ramach XI Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości  
 10.05  od Grażyny Hodun - koordynatora obchodów Dnia Ziemi 2011, za objęcie honorowym patronatem przesięwzięcia.  
  7.05  od Jury i Organizatorów konkursu plastycznego "Tęczowy Świat Krzysia"- Anioły, za obęcie patronatem konkursu  
  5.05  od Konstanty Wojtaszczyk - Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, za ufundowanie nagród dla laureatów  
  kwiecień    
 27.04  od Pawła Frankowicza - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, za współpracę i możliwość dialogu  
 19.04  od Danuty Kwiatkowskiej - dyrektora kolegium nauczycielskiego, za objęcie patronatem honorowym Wielkanocnej Zbiórki Żywności oraz "Meczu z Jajem"  
 17.04  od Joanny Nikitiuk - koordynator Give & Gain Netwoork Meeting 2011, za zaufanie powierzone AEGEE-Warszawa oraz wsparcie wyrażone objęciem patronatem honorowym projektu.  
 11.04  od Katarzyny Baczyńskiej - Dyrektor LO im. J. Iwaszkiewicza w Brwinowie, za udział w uroczystości dnia patrona  
 8.04  od Kayo Nishimizu-Wawerniuk, komitet POLSKA DLA JAPONII, za objecie patronatem honorowym organizacji koncertu charytatywnego "Tysiąc Żurawi" i zbiórki publicznej na rzecz ofiar kataklizmu w Japonii w dniu 2 kwietnia 2011 roku.  
 8.04   od Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, za zaangażowanie i pracę włożoną w organizację czwartej akcji WWF Godzina dla Ziemi na terenie Warszawy.  
 5.04  od Krzysztofa Bondaryka - Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, za wsparcie organizacji seminarium poświęconego zagadnieniom zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami ataków terrorystycznych.  
     
  marzec    
 28.03  od Społeczności XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Warszawie, za charytatywne wsparcie 5. Tygodnia Misyjnego w KONOPIE.  
 22.03  od  Mirosława Bujańskiego Dyrektora Oddziału UDT w Warszawie, za uświetnienie swoim udziałem Regionalnej Gali Jubileuszowej z okazji stulecia polskiego dozoru technicznego.  
 22.03  od Antoniego Tarczyńskiego - starosty mińskiego i Michała Wasilewskiego - przewodniczącego Powaitowej Rady ds. Kombatantów, za działania na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej, pomoc udzielaną organizacjom kombatanckim oraz troskę o zachowanie i rozwój tradycji patriotycznych w województwie mazowieckim.  
 21.03  od Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka, za współorganizowanie konferencji naukowej " KU DOROSŁOŚCI".  
 17.03  od Eleny Vorobyevy, za pomoc w szybkim załatwieniu zezwolenia na zamieszkanie na czas określony  
 15.03  od Pana Sławomira Brodzińskiego - Szefa Służby Cywilnej, za przesłanie rezultatów Rocznego Planu Działania za 2010r. i poprawę efektywności wykorzystania zasobów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o 10%.  
 14.03  od Pana Andrzeja Pietrasika - Burmistrza Miasta Płońska i Moniki Zimnawody - Przewodniczącej Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo, za pomoc w organizacji  IV Balu Charytatywnego  
 3.03  od senatora Eryka Smulewicza, za aktywne wsparcie pomysłu wykupu zalanych gruntów rolnych od rolników z gmin Słubice i Gąbin  
   
  luty  
7.02

 Treść wiadomości e-mail od Pani Małgorzaty Kujawskiej:

Szanowni Państwo!

Byłam dzisiaj w biurze paszportowym na ul. Kruczej w Warszawie i do teraz nie mogę otrząsnąć się ze zdumienia! Załatwiliśmy sprawę wyrobienia paszportów dla nas czworga w 30 minut! Nie trzeba było wracać do domu po żaden dokument, wszystko zgodnie z instrukcją na stronie internetowej, przemiłe i fachowe urzędniczki, rodziny wielodzietne (2+4) obsłużone bez paniki - o, brawo!
 
Na wyjściu z urzędu moja córka zapytała mie, czy to tak zawsze wyglądało. Nie chciałam opowiadać jej o ubeczce "czarny tapir" z lat 80-tych XX wieku  i o kolejnych decyzjach: "odmowa", "odmowa", "odmowa". Dziecko tego nie zrozumie...
 
Gratuluję wspaniałej pracy. Tak trzymać!
 
Małgorzata Kujawska
obywatelka

   
  styczeń  
14.01  od Pani Magdaleny Krajewskiej - Prezesa Zarządu Banku Żywności SOS w Warszawie, za objęcie przez Pana Wojewodę honorowym patronatem Świątecznej Zbiórki Żywności
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 27.01.2011, Ilość wejść: 4842, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
do góry