Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

 Podziękowania dla wojewody mazowieckiego

Rok 2011

 

grudzień    
     
13.12 od Agnieszki Żukowskiej-prezes zarządu fundacji Aktywni Razem, za objęcie patronatem honorowym 6.Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka"
13.12 od Akradiusza Kosińskiego-prezes stowarzyszenia Projekt Brwinów, za objęcie patronatem honorowym gry miejskiej.
02.12 od Kazimierza Kuberskiego-zastepcy dyrektora biura spraw zagranicznych, a umożliwienie delegacji z Ukrainy wizyty w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i za dobrą współpracę z urzędem.
     
listopad    
24.11 od Józefa Wańka-dyrektora RCKiK w Radomiu, za objęce patronatem uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz podsumowania IX edycji akcji "Zostań Honorowym Dawcą Krwi - Podaruj innym dni"
23.11 od Sylwestra Sokolnickiego-Burmistrza Miasta i Gminy Serock,za pomoc i zaangażowanie przy budowie obwodnicy Serocka
18.11 od Jerzego Millera-Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za dotychczasową współpracę, postawę i zaangażowanie
15.11 od płk Janusza Rozwałka-Szefa Wojskowego Centrum Geograficznego, za współpracę, pomoc i sympatię dla WCG
     
październik    
10.10 od Mirosława Kłobukowskiego-Prezesa Zarządu MTBS, za udział wicewojewody Dariusza Piątka w obchodach XV-lecia MTBS
06.10 od Krzysztofa Fedorczyka-Starosty Węgrowskiego, za zaangażowanie w wielu sprawach dla dobra mieszkańców powiatu, za życzliwość i okazywną pomoc
03.10 od Gabriela Wieczorka-Wójta Gminy Sanniki, za podziękowanie za wieloletnią pracę w administracji rządowej
     
wrzesień    
29-30.09 od Sławomira Brodzińskiego-Head of Civil Service, Dyplom za 6th Quality Conference
28.09 od Wiktora Sankiewicza-dyrektora regionalnego KRUS w Warszawie, za udostępnienie sali konferencyjnej MUW na podsumowanie konkursu KRUS
26.09 od Zbigniewa Piotrowskiego-Burmistrza Radzymina, za osobisty udział w Uroczystościach 91 rocznicy Bitwy Warszawskiej w Radzyminie
22.09 od Antoniego Pacyfika Dydycza-Biskupa Drohiczyńskiego, za przesłane pozdrowienia z racji dożynek
21.09 od Zbigniewa Prusa-Dyrektora SP ZOZ-ZZ, Dyplom i medal z okazji 65-lecia szpitala w Makowie Mazowieckim
12.09 od Sławomira Kruślińskiego-Wójta Gminy Radzanów, za skuteczne realizowanie pomocy dla mieszkańców Gminy Radzanów poszkodowanych podczas huraganu z 14 lipca 2011
08.09 od Sławomira Macieja Mazura-Wójta Gminy Nieporęt, za zaszczycenie obecnością na uroczystości otwarcia nowej siedziby Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
01.09 od Andrzeja Pietrasiuka-Burmistrza Miasta Płońsk, za obecność podczas inauguracji Roku Szkolnego 2011/2012
01.09 od Włodzimierza Kwiecińskiego - Prezesa Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, za wsparcie podczas pobytu dzieci z Japonii na terenie naszego kraju
  od Artura Frankiewicza-Sekretarza Kapituły, za wsparcie i pomoc przy organizacji XVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży Niepełnosprawnej
     
sierpień    
30.08 od Seweryna Chruścińskiego-Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz Się Do Nas" w bramkach i Iwony Zielak-Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, za patronat honorowy oraz wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
22.08 od Bolesława Samolińskiego-Konsultanta wojewódxkiego w dziedzinie alergologii dla obszaru Wojewódxtwa Mazowieckiego, za dotychczasową współpracę
12.08 od Mirosława Malewskiego-Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-technicznych RCKiK w Warszawie, za wsparcie w propagowaniu idei honorowego krwiodastwa
     
   lipiec    
19.07 od Sławomira Wasilczuka-Wójta gm.Korczew i Barbary Roszuk - Przewodniczacej Rady Gminy, za pomoc finansową na modernizację drogi powiatowej nr.3620W Korczew - Przekop -Drażniew
18.07  od Jerzego Stępnia - Dyrektora Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, za uroczyste spotkanie z uczestnikami konferencji.
18.07 od Iwony Kluczek-Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, za poparcie i osobiste wstawiennictwo w procesie nadania odznaczeń państwowych
 czerwiec    
 30.06 od Marek Wąsowski-Kapitan Sekcji Szkoleniowo-Regatowej YKP Warszawa, za objęcie patronatem honorowym regat żeglarskich z cyklu Omega Cup
 27.06 od Dariusza Pronobisa-Dyrektora ZSO im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie, za objęcie honorowym patronatem Ogólnopolskiego Konkursu "Polska Wieś w oczach młodych"
 22.06 od Elwiry Kozłowskiej-Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, za pomoc finansową przy organizacji Ogólnopolskich Prezentacji Osób Niepełnosprawnych
 22.06 od Haliny Szczepanek-Osińskiej - Prezes PTOZ, za objęcie honorowym patronatem konferencji "Pneumokoki priorytetem wśród szczepień dla warszawskich dzieci"
 21.06 od Bogdan Miller-Prezes ZW ZŻWP, za patronat nad zawodami sportowo-obronnymi
 17.06 od Adama Fronczaka-Podsekretarza Stanu, za wzorową postawę Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej, przy wdrażaniu ustawy
 11.06  od Zbigniewa Ptasiewicza-Prezesa, za życzliwość i wspieranie działalności stowarzyszenia  
 10.06  od Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka, za udział w uroczystej sesji rady miasta i wręczaniu tytułu Honorowego Obywatela Płocka premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu
  8.06  od Mieczysława Mariana Barańskiego-Konsula Honorowego Republiki Słowenii, za przystąpienie do Komitetu Organizacyjnego IX Wielkiego Pikniku Regiony Europy i Świata   
1.06 od Anny Wasilewskiej-koordynatora Primus Inter Pares, za współpracę przy organizacji etapu regionalnego województwa mazowieckiego 42.Edycji Konkursu na Najlepszego Studenta RP - Primus Inter Pares 2011
     
  maj    
 31.05  od Krzysztofa Fedorczyka-Starosty Węgrowskiego i Mariana Dzięcioła-Burmistrza Łochowa, za udział w uroczystej inauguracji obchodów roku Ignacego Jana Paderewskiego  
 25.05 od Vincenzo Manno, za objęcie patronatem honorowym wystawy Hanny Modrzejewskiej Nowosielskiej i Leszka Nowosielskiego pt.: "Una Vita per la ceramica"
 23.05  od Antoniego Tarczyńskiego - Starosty, za udział w uroczystościach jubileuszu 130-lecia działalności OSP w Mińsku Mazowieckim  
 22.05 od Andrzeja Zygarskiego-Prezes Zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego GAMBIT, za wsparcie przy organizacji XIV edycji Królewskiego Gambitu Radomia
 22.05 od Fundacji Mam Marzenie, za pomoc w organizaczji Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Krwi - Podziel się życiem
 20.05  od Małgorzaty Brzezińskiej - Konsula Honorowego Wielkie Brytanii, za obecność przedstawiciela oraz współpracę w ramach XI Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości  
 10.05  od Grażyny Hodun - koordynatora obchodów Dnia Ziemi 2011, za objęcie honorowym patronatem przesięwzięcia.  
  7.05  od Jury i Organizatorów konkursu plastycznego "Tęczowy Świat Krzysia"- Anioły, za obęcie patronatem konkursu  
  5.05  od Konstanty Wojtaszczyk - Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, za ufundowanie nagród dla laureatów  
  kwiecień    
 27.04  od Pawła Frankowicza - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, za współpracę i możliwość dialogu  
 19.04  od Danuty Kwiatkowskiej - dyrektora kolegium nauczycielskiego, za objęcie patronatem honorowym Wielkanocnej Zbiórki Żywności oraz "Meczu z Jajem"  
 17.04  od Joanny Nikitiuk - koordynator Give & Gain Netwoork Meeting 2011, za zaufanie powierzone AEGEE-Warszawa oraz wsparcie wyrażone objęciem patronatem honorowym projektu.  
 11.04  od Katarzyny Baczyńskiej - Dyrektor LO im. J. Iwaszkiewicza w Brwinowie, za udział w uroczystości dnia patrona  
 8.04  od Kayo Nishimizu-Wawerniuk, komitet POLSKA DLA JAPONII, za objecie patronatem honorowym organizacji koncertu charytatywnego "Tysiąc Żurawi" i zbiórki publicznej na rzecz ofiar kataklizmu w Japonii w dniu 2 kwietnia 2011 roku.  
 8.04   od Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, za zaangażowanie i pracę włożoną w organizację czwartej akcji WWF Godzina dla Ziemi na terenie Warszawy.  
 5.04  od Krzysztofa Bondaryka - Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, za wsparcie organizacji seminarium poświęconego zagadnieniom zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami ataków terrorystycznych.  
     
  marzec    
 28.03  od Społeczności XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Warszawie, za charytatywne wsparcie 5. Tygodnia Misyjnego w KONOPIE.  
 22.03  od  Mirosława Bujańskiego Dyrektora Oddziału UDT w Warszawie, za uświetnienie swoim udziałem Regionalnej Gali Jubileuszowej z okazji stulecia polskiego dozoru technicznego.  
 22.03  od Antoniego Tarczyńskiego - starosty mińskiego i Michała Wasilewskiego - przewodniczącego Powaitowej Rady ds. Kombatantów, za działania na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej, pomoc udzielaną organizacjom kombatanckim oraz troskę o zachowanie i rozwój tradycji patriotycznych w województwie mazowieckim.  
 21.03  od Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka, za współorganizowanie konferencji naukowej " KU DOROSŁOŚCI".  
 17.03  od Eleny Vorobyevy, za pomoc w szybkim załatwieniu zezwolenia na zamieszkanie na czas określony  
 15.03  od Pana Sławomira Brodzińskiego - Szefa Służby Cywilnej, za przesłanie rezultatów Rocznego Planu Działania za 2010r. i poprawę efektywności wykorzystania zasobów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o 10%.  
 14.03  od Pana Andrzeja Pietrasika - Burmistrza Miasta Płońska i Moniki Zimnawody - Przewodniczącej Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo, za pomoc w organizacji  IV Balu Charytatywnego  
 3.03  od senatora Eryka Smulewicza, za aktywne wsparcie pomysłu wykupu zalanych gruntów rolnych od rolników z gmin Słubice i Gąbin  
   
  luty  
7.02

 Treść wiadomości e-mail od Pani Małgorzaty Kujawskiej:

Szanowni Państwo!

Byłam dzisiaj w biurze paszportowym na ul. Kruczej w Warszawie i do teraz nie mogę otrząsnąć się ze zdumienia! Załatwiliśmy sprawę wyrobienia paszportów dla nas czworga w 30 minut! Nie trzeba było wracać do domu po żaden dokument, wszystko zgodnie z instrukcją na stronie internetowej, przemiłe i fachowe urzędniczki, rodziny wielodzietne (2+4) obsłużone bez paniki - o, brawo!
 
Na wyjściu z urzędu moja córka zapytała mie, czy to tak zawsze wyglądało. Nie chciałam opowiadać jej o ubeczce "czarny tapir" z lat 80-tych XX wieku  i o kolejnych decyzjach: "odmowa", "odmowa", "odmowa". Dziecko tego nie zrozumie...
 
Gratuluję wspaniałej pracy. Tak trzymać!
 
Małgorzata Kujawska
obywatelka

   
  styczeń  
14.01  od Pani Magdaleny Krajewskiej - Prezesa Zarządu Banku Żywności SOS w Warszawie, za objęcie przez Pana Wojewodę honorowym patronatem Świątecznej Zbiórki Żywności
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 27.01.2011, Ilość wejść: 4703, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry