Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

2014

 PODZIĘKOWANIA DLA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Rok 2014

   od Pani Rozali Abdullajewy, za wielkie serce i podarunki przygotowane przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podczas akcji Szlachetna Paczka
   od Pani Marii Kujel - przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego, za owocną współpracę, życzliwą pomoc i zaangażowanie w realizacje działań Stowarzyszenia Parafiada w 2014r.
   od Pana Mariana Górskiego - Starosty Grójeckiego, za wieloletnią współpracę mającą na celu dobro mieszkańców Powiatów Grójeckiego
   od X.Jacka WIOSNY Stryczka, za udział pracowników MUW w drużynie SZLACHETNEJ PACZKI
   od Pana Andrzeja Jarzyńskiego - Burmistrza Szydłowca, za życzliwość i wsparcie 
   od Pana Janusz Welenc - Starosta Żuromiński, za owocną wspólpracę, która służyła rozwojowi gospodarczemu i społecznemu powiatu żuromińskiego
   od Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy, za udział w Komitecie Honorowym obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego
   od Zarządu SM "Strop", za osobiste zaangażowanie w rązwiązanie problemu uporządkowania terenu przy ul. Narwik 13 w Warszawie
   od Pana Janusza Marynowskiego - Dyrektora Orkiestry Sinfonia Varsovia
   od Pana Zbigniewa Białeckiego - Przewodniczącego Zarządu SGTPG, za objęcie patronatem honorowym 9. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka"
   od Pana Andrzeja Skolimowskiego - Wójta Gminy Przesmyki, za objęcie festynu honorowym patronatem
   od Pana Sławomira Wasilczuka - Wójta Gminy Korczew, za objęcie honorowym patronatem imprezy Zielony Korczew, oraz wsparcie finansowe na rozwój gminy poprzez inwestycje.
   od Pana prof. dr hab. Radosława Zenderowskiego - Dyrektora Instytutu Politologii UKSW, za objęcie patronatem konferencji pt.:" Kobiety w mundurach. Rola kobiet w instytucjach bezpieczeństwa"
   od Pani Elżbiety Bieleckiej - Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie, za osobisty udział w Komitecie Honorowym I Gali Honorowego Krwiodastwa Polskiego Czerwonego Krzyża  
   od Pani Stanisławy Fadrowskiej-Adamczyk, za wspieranie młodych talentów w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu TOMIK LITERACKI MŁODYCH AUTORÓW
   od Pana Wojciecha Szemetyłły - Prezesa Zarządu SOSK w Warszawie, za pozytywną ocenę działalności członków Stowarzyszeń Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie. 
   od Pana Andrzeja Zygarskiego - Prezesa Zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego GAMBIT, za pomoc i współpracę przy organizacji Międzynarodowego Turnieju Szachowego XVII Królewskiego Gambitu Radomia im Jacka Żemantowskiego
   od Pana Jana Nowaka - Dyrektora Domu Dziecka, za objęcie patronatem honorowym V Mazowieckiego Konkursu Plastycznego "Tęczowy Świat Krzysia - Wiatraki"
   od Pani Gołdy Tencer - Dyrektora Generalnego Fundacji Shalom, za pomoc podczas realizacji ogólnopolskich konkursów historycznych - VII edycji konkursu "Na  wspólnej ziemi" i XI edycji konkursu "Historia i kultura Żydów polskich"
   od Pana Macieja Szyndlera - Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie, za objęcie patronatem honorowym Finałów Wojewódzkich Mazowsza XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazialnych.
   od Pani Kornaszewskiej-Ziółek - Dyrektora XLII LO im. Marii Konopnickiej w Warszawie, za charytatywne wsparcie 8 Tygodnia Misyjnego w Konopie
   od Pana Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrz Wyszkowa, za wsparcie debaty samorządowej "Szanse i bariery rozwoju samorządności w Polsce po 1989 roku"
   od Pani Lucyny Wiśniewskiej - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, za okazanie wsparcia w popularyzowaniu idei prozdrowotnych podczas IX Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2014
  od Pana Sławomira Rybickiego - Sekretarza Stanu w imieniu Prezydenta RP, za zaproszenie do objęcia patronetem wystawy zdjęć "Od Milicji do Policji" oraz innymi wydarzeniami w ramach " Święta Wolności" współorganizowanymi przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie.
  od Pana Andrzeja Szymańskiego - Przewodniczącego Warszawskiej Izby Turystyki, za wsparcie oraz objęcie patronatem honorowym Jubileuszu XX-lecia Warszawskiej Izby Turystyki.
  od Pani Grażyny Hodun - Koordynator Światowego Dnia Ziemi 2014, za objęcie patronatem honorowym Światowego Dnia Ziemi 2014
  od Pana Prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka - przewodniczącego olimpiady, za ufundowanie nagród dla laureatów 55 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  od Pani Małgorzaty Kabaty-Żbik - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za współpracę w trakcie realizacji kampanii informacyjno - edukacyjnej "Szybki PIT 2014".
  od Pana prof. dr  hab. inż Mirosława Władysława Nadera - Krajowego Koordynatora Obchodów Roku prof. Jana Czocharskiego, za zaangażowanie i wkład Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w organizację obchodów i upowszechnianie osiągnięć profesora na forum społecznym i naukowym.
  od Pani Anny Bętkowskiej - Wójta Gminy Wiązowna, za objęcie patronatem honorowym XXXIV Półmaratonu Wiązowskiego.
  od Pana Janusza Czyża - Przewodniczącego Zarządu, za objęcie patronatem honorowym obchodów Światowego Dnia Inwalidy
  od Pani Moniki Zminawoda - Przewodniczącej Koła, za pomoc i zaangażowanie przy organizacji VII Balu Charytatywnego
  od Pana Karola Kwiatkowskiego i Stanisława Stankiewicza - Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów, za zaangażowanie w realizację Programu, za zrozumienie problemów naszej społeczności i okazywaną przez te wszystkie lata życzliwość.
   od Pana Jana Piotrowskiego - dyrektora generalnego Eltel Networks Polska, za okazaną życzliwość, przychylność i efektywność działąnia w związku z procedurą wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji elektroenergetycznej 400kV Stanisławów.
   od Pani Beaty Michalec - Prezesa Zarządu Głównego TPW, za zaangażowanie w działalność Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w 2013
  od Pana Marcina J. Moskawielicza - Prezesa Zarządu, za uczestnictwo w uroczystości 50-lecia eksploatacji rurociągu "Przyjaźń"
  od Pana prof. Jana Szmidta - Rektora PW, za aktywny udział w Komitecie Honorowym i wsparcie obchodów Roku Jana Czochralskiego
  od Ks. Jacka Stryczka - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, za dołączenie do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI
  od Pana Marka Borowskiego - Prezesa Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności
Podziel / Share
Opublikowane przez Paweł Wabik, 10.01.2014, Ilość wejść: 3366, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (1) Regulamin

  • Chciałbym serdecznie podziękować kierowniczce, a w szczególności Pani Marii za bardzo miłą i rzetelną pomoc przy składaniu wniosku o paszport w dniu 08-05-2014. Panie urzędniczki były tak uprzejme, że przyjęły mój wniosek już po zamknięciu. Dziękuję bardzo i życzyłbym sobie i innym aby tacy urzędnicy pracowali w każdym urzędzie. Z podziękowaniem Grzegorz.K
    ~Grzegorz Kunysz
    2014/05/08 16:48

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry