Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

2014

 PODZIĘKOWANIA DLA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Rok 2014

   od Pani Rozali Abdullajewy, za wielkie serce i podarunki przygotowane przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podczas akcji Szlachetna Paczka
   od Pani Marii Kujel - przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego, za owocną współpracę, życzliwą pomoc i zaangażowanie w realizacje działań Stowarzyszenia Parafiada w 2014r.
   od Pana Mariana Górskiego - Starosty Grójeckiego, za wieloletnią współpracę mającą na celu dobro mieszkańców Powiatów Grójeckiego
   od X.Jacka WIOSNY Stryczka, za udział pracowników MUW w drużynie SZLACHETNEJ PACZKI
   od Pana Andrzeja Jarzyńskiego - Burmistrza Szydłowca, za życzliwość i wsparcie 
   od Pana Janusz Welenc - Starosta Żuromiński, za owocną wspólpracę, która służyła rozwojowi gospodarczemu i społecznemu powiatu żuromińskiego
   od Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy, za udział w Komitecie Honorowym obchodów 70 rocznicy Powstania Warszawskiego
   od Zarządu SM "Strop", za osobiste zaangażowanie w rązwiązanie problemu uporządkowania terenu przy ul. Narwik 13 w Warszawie
   od Pana Janusza Marynowskiego - Dyrektora Orkiestry Sinfonia Varsovia
   od Pana Zbigniewa Białeckiego - Przewodniczącego Zarządu SGTPG, za objęcie patronatem honorowym 9. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka"
   od Pana Andrzeja Skolimowskiego - Wójta Gminy Przesmyki, za objęcie festynu honorowym patronatem
   od Pana Sławomira Wasilczuka - Wójta Gminy Korczew, za objęcie honorowym patronatem imprezy Zielony Korczew, oraz wsparcie finansowe na rozwój gminy poprzez inwestycje.
   od Pana prof. dr hab. Radosława Zenderowskiego - Dyrektora Instytutu Politologii UKSW, za objęcie patronatem konferencji pt.:" Kobiety w mundurach. Rola kobiet w instytucjach bezpieczeństwa"
   od Pani Elżbiety Bieleckiej - Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie, za osobisty udział w Komitecie Honorowym I Gali Honorowego Krwiodastwa Polskiego Czerwonego Krzyża  
   od Pani Stanisławy Fadrowskiej-Adamczyk, za wspieranie młodych talentów w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu TOMIK LITERACKI MŁODYCH AUTORÓW
   od Pana Wojciecha Szemetyłły - Prezesa Zarządu SOSK w Warszawie, za pozytywną ocenę działalności członków Stowarzyszeń Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie. 
   od Pana Andrzeja Zygarskiego - Prezesa Zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego GAMBIT, za pomoc i współpracę przy organizacji Międzynarodowego Turnieju Szachowego XVII Królewskiego Gambitu Radomia im Jacka Żemantowskiego
   od Pana Jana Nowaka - Dyrektora Domu Dziecka, za objęcie patronatem honorowym V Mazowieckiego Konkursu Plastycznego "Tęczowy Świat Krzysia - Wiatraki"
   od Pani Gołdy Tencer - Dyrektora Generalnego Fundacji Shalom, za pomoc podczas realizacji ogólnopolskich konkursów historycznych - VII edycji konkursu "Na  wspólnej ziemi" i XI edycji konkursu "Historia i kultura Żydów polskich"
   od Pana Macieja Szyndlera - Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie, za objęcie patronatem honorowym Finałów Wojewódzkich Mazowsza XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazialnych.
   od Pani Kornaszewskiej-Ziółek - Dyrektora XLII LO im. Marii Konopnickiej w Warszawie, za charytatywne wsparcie 8 Tygodnia Misyjnego w Konopie
   od Pana Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrz Wyszkowa, za wsparcie debaty samorządowej "Szanse i bariery rozwoju samorządności w Polsce po 1989 roku"
   od Pani Lucyny Wiśniewskiej - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu, za okazanie wsparcia w popularyzowaniu idei prozdrowotnych podczas IX Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2014
  od Pana Sławomira Rybickiego - Sekretarza Stanu w imieniu Prezydenta RP, za zaproszenie do objęcia patronetem wystawy zdjęć "Od Milicji do Policji" oraz innymi wydarzeniami w ramach " Święta Wolności" współorganizowanymi przez Komendę Stołeczną Policji w Warszawie.
  od Pana Andrzeja Szymańskiego - Przewodniczącego Warszawskiej Izby Turystyki, za wsparcie oraz objęcie patronatem honorowym Jubileuszu XX-lecia Warszawskiej Izby Turystyki.
  od Pani Grażyny Hodun - Koordynator Światowego Dnia Ziemi 2014, za objęcie patronatem honorowym Światowego Dnia Ziemi 2014
  od Pana Prof. dr hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka - przewodniczącego olimpiady, za ufundowanie nagród dla laureatów 55 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  od Pani Małgorzaty Kabaty-Żbik - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za współpracę w trakcie realizacji kampanii informacyjno - edukacyjnej "Szybki PIT 2014".
  od Pana prof. dr  hab. inż Mirosława Władysława Nadera - Krajowego Koordynatora Obchodów Roku prof. Jana Czocharskiego, za zaangażowanie i wkład Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w organizację obchodów i upowszechnianie osiągnięć profesora na forum społecznym i naukowym.
  od Pani Anny Bętkowskiej - Wójta Gminy Wiązowna, za objęcie patronatem honorowym XXXIV Półmaratonu Wiązowskiego.
  od Pana Janusza Czyża - Przewodniczącego Zarządu, za objęcie patronatem honorowym obchodów Światowego Dnia Inwalidy
  od Pani Moniki Zminawoda - Przewodniczącej Koła, za pomoc i zaangażowanie przy organizacji VII Balu Charytatywnego
  od Pana Karola Kwiatkowskiego i Stanisława Stankiewicza - Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów, za zaangażowanie w realizację Programu, za zrozumienie problemów naszej społeczności i okazywaną przez te wszystkie lata życzliwość.
   od Pana Jana Piotrowskiego - dyrektora generalnego Eltel Networks Polska, za okazaną życzliwość, przychylność i efektywność działąnia w związku z procedurą wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji elektroenergetycznej 400kV Stanisławów.
   od Pani Beaty Michalec - Prezesa Zarządu Głównego TPW, za zaangażowanie w działalność Towarzystwa Przyjaciół Warszawy w 2013
  od Pana Marcina J. Moskawielicza - Prezesa Zarządu, za uczestnictwo w uroczystości 50-lecia eksploatacji rurociągu "Przyjaźń"
  od Pana prof. Jana Szmidta - Rektora PW, za aktywny udział w Komitecie Honorowym i wsparcie obchodów Roku Jana Czochralskiego
  od Ks. Jacka Stryczka - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, za dołączenie do Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI
  od Pana Marka Borowskiego - Prezesa Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności
Podziel / Share
Opublikowane przez Paweł Wabik, 10.01.2014, Ilość wejść: 3543, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (1) Regulamin

  • Chciałbym serdecznie podziękować kierowniczce, a w szczególności Pani Marii za bardzo miłą i rzetelną pomoc przy składaniu wniosku o paszport w dniu 08-05-2014. Panie urzędniczki były tak uprzejme, że przyjęły mój wniosek już po zamknięciu. Dziękuję bardzo i życzyłbym sobie i innym aby tacy urzędnicy pracowali w każdym urzędzie. Z podziękowaniem Grzegorz.K
    ~Grzegorz Kunysz
    2014/05/08 16:48

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry