Pomoc dla niepełnosprawnych

Podziękowania

 Podziękowania dla wojewody mazowieckiego

Rok 2009

 

 

 

     od Zarządu Fundacji Kochaj Życie za zaangażowanie
     od pana Marka Borowskiego, prezesa Federacji Polskich Banków Żywności  za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzenieu Świątecznej Zbiórki Żywności

 

   od pani Anny Siurmik, dyrektora Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach,
i Rady Pedagogicznej za życzliwość, pomoc i wsparcie
     od Fundacji Młodej Polonii  za przyjęcie tytułu członka Komitetu Honorowego TRIADY poświęconej 200. rocznicy urodzin Juliusza Slowackiego  

 

 

 styczeń

     
 7.01    od pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydenta miasta stołecznego Warszawy za zaproszenie do objęcia honorowym patronatem Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom  

 

 

 luty

     
     od panów Witolda Okumskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Mławskiego, i Włodzimierza A. wojnarowskiego, starosty mławskiego za dotychczasową współpracę  
 4.02    od pana Jarosława Grendy, burmistrza Węgrowa za pomoc w organizacji inscenizacji bitwy pod Węgrowem oraz patronat nad tym wydarzeniem  
11.02    od pana Stanisława Kubła, starosty ostrołęckiego  za działania na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej w powiecie ostrołęckim  

 

 

 kwiecień

     
 5.04    od panów Zdzisława Frydrycha, wiceprezesa Kurpiowskiego Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego, i Wiesława Kowalikowskiego, wójta gminy Łyse za udział w obchodach Niedzieli Palmowej 2009
 

 

 

 maj

     
     od pana Piotra Rutkowskiego z Ośrodka Szkolenia Lotniczego Targor Flight Club za uczestnictwo w spotkaniach lotniczych JASTRZĘBIEC 2009  
 3.05    od panów Romana Ochyńskiego, starosty lipskiego, i Józefa Sosnowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu za przekazanie środków na ufundowanie sztandaru powiatu lipskiego  
17.05    od panów Andrzeja Pytlaka, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu, i Andrzeja Jarzyńskiego, burmistrza Szydłowca za życzliwość i wspieranie działań podejmowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych  
24.05     od pana Andrzeja Zygarskiego, prezesa Zarządu Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego GAMBIT za wsparcie organizacyjne i pomoc w realizacji XII edycji Królewskiego Gambitu Radomia  

 

 

 czerwiec      
     od pana Leszka Mizielińskiego, prezesa Mazowieckiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie za pomoc w organizacji i przygotowaniu etapu okręgowego XVII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża  

 4.06

   Medal 10-lecia powiatu żyrardowskiego za wkład w budowanie demokratycznych struktur państwa polskiego i pracę na rzecz samorządności lokalnej  
22.06    od pana prof. dr. hab. n. med. Marka Krawczyka, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za obecność na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego Centrum Dydaktyczno-Biblioteczno-Informacyjnego  
24.06    od pana Ryszarda Brzozowskiego, prezesa Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. za patronat nad regatami, osobisty w nich udział oraz referat wygłoszony podczas seminarium dotyczącego założeń ustawy metropolitalnej  

 

 

 lipiec      

21.07

   od pana Ryszarda Szkotnickiego, mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Policji za wsparcie działań mazowieckiej Policji oraz udział w ogólnopolskiej akcji profilaktycznej
IV Przystanek PaT Miętne k. Garwolina
 
22.07    od pana Ryszarda Szkotnickiego, mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Policji za wspieranie działań Policji w garnizonie mazowieckim i zaangażowanie MUW w działania służące bezpieczeństwu mieszkańców Mazowsza  

 

 

 sierpień      

 9.08

   od panów Krzysztofa Boczarskiego, starosty otwockiego, i Dariusza Sokoła, sołtysa miejscowości Kąty za pomoc w organizacji Powiatowego Pikniku Ludowego i patronat nad tą imprezą  
29.08    od księdza Romana Bagińskiego, asystenta kościelnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, oraz panów Kazimierza Urbaniaka, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, i Kazimierza Cieślika, prezesa honorowego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej za życzliwe wspieranie działań Stowarzyszenia, współpracę w realizacji zadań na rzecz rodzin i osób potrzebujących pomocy  

 

 

 wrzesień      

 3.09

   od państwa Wiesławy Kozik, przewodniczącej Rady Gminy, i Stanisława Pory, wójta gminy Sienno  gratulacje w związku z pomysłem utworzenia i sfinansowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siennie   
11.09    od pań Cecylii Przedpełskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Społem WSS Śródmieście,
i Anny Tylkowskiej, Prezesa Zarządu Społem WSS Śródmieście  przyznanie pamiątkowego medalu z okazji jubileuszu 140 lat organizacji 
 
20.09    od pana Wiesława Banachowicza, wójta miasta i gminy Białobrzegi za wspólną realizację zadań inwestycyjnych w gminie  
24.09    od pana Jacka Hebdy, kierownika Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni Oddziału
w Radomiu za wsparcie i pomoc w organizacji 49. Wystawy-Sprzedaży Ogierów Zimnokrwistych w Kozienicach
 
29.09    od pana Czesława Langa za ciepłe słowa dotyczące organizacji Tour de Pologne  

 

 

 październik

     
 1.10    od pani Anny Tylkowskiej, prezesa Zarządu Społem Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście za osobisty udział w Gali Jubileuszowej z okazji 140-lecia istnienia Spółdzielni  
 1.10    od pana gen. bryg. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka, dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego  za udział w inauguracji roku akademickiego 2009/2010 w Instytucie  
 6.10  

 od panów Stefana Rynowieckiego, dyrektora Mazowieckiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, i Leszka Janowskiego, prezesa Mazowieckiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości za udział w Komitecie Honorowym obchodów jubileuszu Izby

 
14.10    od pana Janusza Welenca, Przewodniczącego Zarządu Powiatu Żuromińskiego  za rzeczową i  harmonijną wspólpracę z powiatem żuromińskim przy przebudowie drogi powiatowej
Olszewo Kosewo Zielona
 
19.10    Medal X-lecia przyznany przez pana dr. inż. Leszka Gadomskiego, rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach  za życzliwość i przychylność, wsparcie i twórcze zaangażowanie oraz udział w życiu uczelni  
19.10    od pana dr. inż. Leszka Gadomskiego, rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
w Siedlcach za udział w inauguracji roku akademickiego
 
21.10    od pana Aleksandra Jarosławskiego, wójta gminy Płońsk za pomoc w dofinansowaniu organizacji IV Płońskich Gminnych Dożynek Siedlin 2009  
26.10    od pana Piotra Borowskiego ze Stowarzyszenia PROMOCJA –  za pomoc w organizacji imprezy integracyjnej Extra Jest  

 

 

 listopad

     
12.11    statuetka Przyjaciela Szkoły z Klasą Zespołu Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Wyszkowie
 
13.11    od pani Jolanty Hibner, posła do Parlamentu Europejskiego za uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Politechniki Warszawskiej  
13.11  

 tarcza z logo Związku Polskich Spadochroniarzy nadana przez Zarząd I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy

 
18.11    od pani Lilli Olejniczak, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Sierpcu za pełną zaangażowania pracę na rzecz realizacji projektu Moje boisko Orlik 2012 w ZSZ nr 2 w Sierpcu  
19.11    od pana Grzegorza Nowosielskiego, burmistrza Wyszkowa za współfinansowanie inwestycji Moje Boisko Orlik 2012  
20.11    od pani Agnieszki Juszczak, dyrektora Zespołu Szkół w Jeruzalu, i pana Dariusza Jaszczuka, wójta gminy Mrozy za wsparcie i pomoc w budowie boisk szkolnych Moje Boisko Orlik 2012   
24.11    od pana Olexandra Motsyka, ambasadora Ukrainy za pomoc w walce z rozprzestrzenianiem się na Ukrainie wirusa grypy i infekcji grypopodobnych  
28.11    od pana Grzegorza Woźniaka, starosty powiatu garwolińskiego za pomoc i wsparcie okazane samorządowi powiatu w czasie budowy i modernizacji szpitala powiatowego  
30.11     od pana Tomasza Siemoniaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji za przyjęcie w Wydziale Prawnym i Nadzoru MUW delegacji czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 

 

 

 grudzień

     
     od Państwa Małgorzaty Mickiewicz, Przewodniczącej Komitetu Obchodów 50-lecia Kampinowskiego Parku Narodowego i Jerzego Misiak, Dyrektora Kampinowskiego Parku -  za całoroczne wsparcie i zaangażowanie w pracach Komitetu Honorowego Obchodów Jubileuszowych 50-lecia Kampinowskiego Parku Narodowego  
 9.12    od pana Macieja Żywny, wojewody podlaskiego  za pomoc przy koordynowaniu akcji ratowniczej i usuwaniu skutków pożaru Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych, a także za organizację pomocy społecznej dla pracowników i ich rodzin oraz wsparcie samorządów, które najbardziej ucierpiały za zamknięciu zakładu  
14.12    od pana Czesława Cywińskiego, prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej za wsparcie finansowe budowy alei pamięci Rzeczypospolitej Kampinoskiej  
16.12  

 od pana Janusza Niedziółki, okręgowego inspektora pracy za patronat nad konferencją Etyczność pracy z cyklu Zakład pracy wspólnym dobrem oraz pomoc w jej organizacji; dla pani Wiesławy Chojnackiej, dyrektora generalnego MUW za pełnienie obowiązków gospodarza; dla pani Katarzyny Jaworskiej, sekretarza Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego za udział merytoryczny w konferencji i jej profesjonalne prowadzenie

 
Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 24.11.2009, Ilość wejść: 3368, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry